BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Biuletyn informacji publicznej

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
I KONKURSY

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych NMT_2020

Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej

Informacja o zakupie łodzi

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu, osób i mienia w głównej siedzibie Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie od 30 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2021 r.”

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2020/12/Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia-Warszawa.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2020/12/Zawiadmienie-o-wyniku-Warszawa-www.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2020/12/Informacja-z-otwarcia-ofert-Warszawa.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2020/12/Ogłoszenie-ochrona-NMT-2021.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2020/12/Załączniki-nr-1-5-do-Ogłoszenia-NMT-2021.docx

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2020/12/Zawiadomienie-nr-1-o-wyjaśnieniu-treści-Ogłoszenia.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu, osób i mienia w Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie, Oddział w Chlewiskach, ul. Szkolna 34, od 30 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2021 r.”

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2021/01/Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia-Chlewiska.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2020/12/Zawiadmienie-o-wyniku-Chlewiska-www.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2020/12/Informacja-z-otwarcia-ofert-Chlewiska.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2020/12/Ogłoszenie-ochrona-Chlewiska-2021.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2020/12/Załączniki-nr-1-5-Ogłoszenie-Chlewiska-2021.docx

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2020/11/protokół-końcowy-rozeznania-rynku-regały-magazynu-bibliotecznego.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2020/09/Ekspozytory-konferencyjne-zapytanie-ofertowe-NMT.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2020/09/Protokół-końcowy-konkursu-ofert-na-wykonanie-24-sztuk-ekspozytorów.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony obiektu w Chlewiskach

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/12/Załączniki-nr-1-5-do-Ogłoszenia-o-zamówieniu-na-usługi-ochorny-obiektu-w-Chlewiskach.docx

Dostawa samochodu służbowego do przewozu mienia i osób

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2020/09/10.09_2020_zawiadomienie-o-wyniku-postępowania-dostawa-smochodu.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2020/08/NMT-zapytanie-ofertowe-samochód-gospodarczy.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2020/07/Zapytanie-ofertowe-samochód-22-07-2020.pdf

 

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/12/Ogłoszenie-o-zamówieniu-usługi-ochrony-Chlewiska.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/12/Informacja-z-otwarcia-ofert-_PZP.1.12.2019.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/12/Zawiadomienie-o-wyniku-Chlewiska-www.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2020/01/Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia-Chlewiska.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/12/Ogłoszenie-o-zamówieniu-na-usługi-ochrony-Warszawa.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/12/Załączniki-nr-1-5-do-Ogłoszenia-o-zamówieniu-na-usługi-ochorny-obiektu-w-Warszawie.docx

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/12/Informacja-z-otwarcia-ofert-_PZP.2.12.2019.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/12/Zawiadomienie-o-wyniku-Warszawa-www.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2020/01/Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia-Warszawa.pdf

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług IT dla Narodowego Muzeum Techniki

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu – Warszawa

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu – Chlewiska

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu – Warszawa

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu – Warszawa

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu – Chlewiska

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu – Chlewiska

Zamówienia, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 Euro

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2020/12/Zapytanie-ofertowe-szafki-szatni-muzealnej-3_12_2020.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zapytanie-ofertowe-Narodowe-Muzeum-Techniki.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2020/10/Zapytanie-ofertowe-druk-ksiąg-inwentarzowych-dla-Narodowego-Muzeum-Techniki.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2020/10/Załączniki-od-1-do-5-opisy-ksiąg-inwentarzowych.pdf

Zapytanie ofertowe na zarządzanie wewnętrzną siecią teleinformatyczną NMT w Warszawie

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2020/03/zapytanie-ofertowe-Narodowe-Muzeum-Techniki-w-Warszawie-.pdf

Zamówienia, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30.000 Euro

Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku G gmachu Pałacu Kultury i Nauki na potrzeby Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/SIWZ.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załączniki-nr-1-6-do-SIWZ.doc

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-7-do-SIWZ-IPU.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-8-do-SIWZ.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-9-do-SIWZ.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-10-do-SIWZ-Program-Prac-Konserwatorskich.zip

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-11-do-SIWZ-Projekt-Budowlany.zip

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-12-do-SIWZ-Projekt-Budowlany-instalacji-elektrycznych.zip

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-13-do-SIWZ-Projekt-Budowlany-instalacji-sanitarnych.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-14-do-SIWZ-Projekt-Wykonawczy-branża-budowlana.zip

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-15-do-SIWZ-Projekt-Wykonawczy-instalacje-elektryczne.zip

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-16-do-SIWZ-Projekt-Wykonawczy-sanitariaty.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-17-do-SIWZ-STWiOR_PKiN_prace-budowlane.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-18-do-SIWZ-STWOiRB_branża-elektryczna.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-19-do-SIWZ-STWiOR_PKiN_instalacje-sanitarne.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-20-do-SIWZ-Przedmiar-robót-Remont-i-konserwacja-wybranych-pomieszczeń-siedziby-N.-M.-T.-zgodnie-z-Programem-Prac-Konserwatorskich.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-21-do-SIWZ-Przedmiar-robót-Modernizacja-parkietu-sali-A-i-sanitariatów-na-parterze.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-22-do-SIWZ-Przedmiar-robót-Modernizacja-parkietu-sali-A-wystaw-czasowych-oraz-sanitariatów-pierwszej-kondygnacji-segmentu-GInstalacje-elektryczne.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-23-do-SIWZ-Decyzja-Mazowieckiego-Wojewódzkiego-Konserwatora-Zabytków-Nr-W-88-2019.pdf
http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-24-do-SIWZ-Decyzja-Mazowieckiego-Wojewódzkiego-Konserwatora-Zabytków.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-25-do-SIWZ-Decyzja-o-pozwoleniu-na-budowę-Nr-534_Ś_2019-z-dnia-18.10.2019-r..pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Zawiadomienie-nr-1-o-wyjaśnieniu-treści-SIWZ.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/11/NMT_Informacja-z-otwarcia-ofert_5.11.2019.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/11/NMT_www_-zawiadomienie-o-wyniku-postępowania_cz.1.pdf

http://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/11/NMT_www_zawiadomienie-o-wyniku-postępowania_cz.2.pdf

 

Organizatorzy