History Homepage 1

WYDARZENIE

Nasza okolica – tropem wynalazców

W pierwszych dniach lipca bieżącego roku rozpoczyna się atrakcyjny projekt edukacyjny adresowany głównie do dzieci i młodzieży, przygotowany przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach. Partnerem merytorycznym MGCK jest Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie.
Cykl wakacyjnych warsztatów realizowanych pod wspólnym tytułem „Nasza okolica tropem wynalazców” prezentuje dziedzictwo i przemiany myśli technicznej, transponując je na artystyczny język sztuki. Poprzez szereg spotkań warsztatowych: teatralnych, fotograficznych, plastycznych, modelarskich i lotniczych organizatorzy zamierzają przybliżyć młodym uczestnikom ważne postaci z historii polskiej techniki. Pretekstem są nazwy ulic, pochodzące od nazwisk znamienitych polskich konstruktorów i techników – co dzień przemierzamy je w drodze do szkoły lub pracy, ale czy znamy związane z nimi postaci?

Szczegóły projektu oraz rejestracja na warsztaty dostępne są pod adresem: http://mgck-jl.pl/nasza-okolica-tropem-wynalazcow-lipiec-2021-mgck/.

Zachęcamy do udziału!

Polecamy

Artykuły i galerie

Proponujemy najciekawze artykuły i audycje z udziałem pracowników Narodowego muzeum Techniki.

CNMT

Cyfrowe Narodowe Muzeum Techniki

Organizatorzy