Izolator teletechniczny MT-XIII-406

Wytwórca: M.S. Kuzniecow Towarzystwo Produkcji Wyrobów Porcelanowych i Ceramicznych.
Miejsce produkcji: Rosja.
Czas powstania: pomiędzy 1889 a 1915 rokiem.

Izolator teletechniczny wykonany z porcelany. Składa się z płaszcza i główki z rowkiem, w którym w trakcie eksploatacji spoczywał drut przewodowy. Dwa boczne wcięcia na główce przeznaczone są do blokowania drutu wiązałkowego. Płaszcz izolatora oddzielony od główki szyjką służącą do owinięcia drutu wiązałkowego mocującego drut przewodowy. Izolator posiada wewnętrzną tulejkę z częścią nagwintowaną służącą do osadzenia na haku lub trzonie. Izolator służył do zamocowania i podtrzymywania drutu przewodowego telefonu lub telegrafu. Prezentowany tu eksponat, ze względu na swój rozmiar (całkowita wysokość: 13,5 cm) przystosowany był do napowietrznych linii drutowych o zasięgu międzymiastowym.

Organizatorzy