Medal pamiątkowy MT-XX-554

Wytwórca: medalier C. Trotin.
Miejsce powstania: Paryż, Francja.
Czas powstania: 1878 rok.

Medal wykonany z brązu złoconego przez francuskiego medaliera Charlesa Trotina (1833 – 1904), upamiętniający przeprowadzony w Paryżu w 1878 r. wzlot balonem konstrukcji francuskiego inżyniera i wynalazcy Henri Giffarda (1825 – 1882), który był twórcą m.in. sterowca napędzanego silnikiem parowym (1852 r.). Awers – relief: panorama Paryża i widoczny nad miastem balon na uwięzi. Poniżej napis: „PANORAMA DE PARIS. 1878”. Rewers – napis w sześciu rzędach: „SOUVENIR / DE MON ASCENSION / DANS / LE GRAND BALLON CAPTIF / A VAPEUR / DE Mr HENRY GIFFARD”.

Organizatorzy