Medal pamiątkowy MT-XX-555

Wytwórca: nieustalony.
Miejsce powstania: Polska.
Czas powstania: 1957 rok.

Medal upamiętniający uruchomienie stacji telewizyjnej na Ślęży w 1957 r., wykonany z brązu. Awers – relief: widok wieży telewizyjnej z rozchodzącymi się kręgami fal. Na szczycie masztu, na tarczy, wizerunek stylizowanego orła (herb – historyczny symbol Śląska). Na obwodzie napis: „STACJA TELEWIZYJNA NA ŚLĘŻY ZBUDOWANA TRUDEM LUDU DOLNOŚLĄSKIEGO”; po obu stronach wizerunku wieży data: „5.XII.1957”. Rewers – relief: w centrum wizerunek niedźwiedzia, a wokół, w dwóch kręgach, napisy: „SLEZA. MONS. SACRA. SLAVIENSIS” oraz – „ŚLĘŻA. MIEJSCE. KULTU. PRASŁOWIAN”.

Organizatorzy