Medal pamiątkowy MT-II-516

Wytwórca: Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej – AGH.
Miejsce powstania: Kraków, Polska.
Czas powstania: 2005 rok.

Medal wykonany z brązu z okazji 50-lecia badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim, upamiętniający Mieczysława Radwana (1889 – 1968) – metalurga, pioniera prowadzonych po II wojnie światowej badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim i Kazimierza Bielenina (1923 – 2011) – archeologa oraz jednego z inicjatorów utworzenia Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi. Awers – relief: w centralnej części uproszczone wyobrażenie dymarki otoczonej dwoma drzewami. W otoku napisy w dwóch rzędach: „AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA, KTN, MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA W NOWEJ SŁUPI / AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE TPGH i PS-ŚSDP”. Rewers: w środku widok schematycznie przedstawionego stanowiska archeologicznego, przedzielonego napisem: M. Radwan, K. Bielenin. W otoku napis: „50 LAT BADAŃ NAD STAROŻYTNYM HUTNICTWEM ŚWIĘTOKRZYSKIM / 1955 KRAKÓW-KIELCE-NOWA SŁUPIA”.

Organizatorzy