Medal pamiątkowy MT-XX-529

Wytwórca: nieustalony.
Miejsce powstania: Lwów, Cesarstwo Austro-Węgry.
Czas powstania: 1902 rok.

Medal wykonany z brązu, upamiętniający jubileuszową wystawę Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie w 1902 r. Awers – relief: postać kobiety z uniesioną gałązką wawrzynu w dłoni; w tle widok zakładu przemysłowego. Od góry, napis wykonany w siedmiu rzędach: „WYSTAWA / JUBILEUSZOWA / TOWARZYSTWA / POLITECHNICZNEGO / we / LWOWIE / 1902”. Rewers: ujęty w gałązki wawrzynu i dębu napis: „NA / PAMIĄTKĘ / 25 LETNIEGO / JUBILEUSZU / TOWARZYSTWA / POLITECHNICZNEGO / we LWOWIE / 1877 – 1902”.

Organizatorzy