Medal pamiątkowy MT-XX-546

Wytwórca: medalier Charles Norbert Roettiers.
Miejsce powstania: Francja.
Czas powstania: 1772 rok.

Medal wykonany z brązu w związku z zakończeniem budowy (22 września 1772 r.) kamiennego mostu łukowego przez Sekwanę, zaprojektowanego przez francuskiego inżyniera i architekta Jean-Rodolphe Perroneta (1708-1794). Most oddany został do użytku w 1774 r. Awers – wizerunek głowy Ludwika XV (profil) w wieńcu laurowym. W otoku napis: „LUDOVICUS XV. REX CHRISTIANISSIMUS”. Rewers – widok Sekwany i mostu. Na brzegach rzeki widoczna zabudowa. Od góry półkolem napis: „NOVAM ARTIS AUDACIAM MIRANTE SEQUANA”. Pod spodem napis: „PONS AD LUGNIACUM EXTRUCTUS M.DCC.LXX.II”.

Organizatorzy