Medal upamiętniający zakończenie budowy drogi bitej Warszawa – Brześć. 1823 r. MT-XX-540

Wytwórca: Mennica Warszawska, medalier Ferdynand Wilhelm Hoeckner ( ok. 1798 – 1850).
Miejsce powstania: Warszawa, Królestwo Polskie.
Czas powstania: 1823 rok.

Medal wykonany z brązu, upamiętniający zakończenie budowy drogi bitej (brukowanej) Warszawa – Brześć w 1823 r. Awers – relief: w centrum słup z wizerunkiem kaduceusza, zwieńczony wyobrażeniem czterech głów Hermesa i napisem: „DROGA DO BRZEŚCIA”. W głębi widoczny most i fragment drogi. W górnej części napis okalający: „OD WARSZAWY STAY CLXXVIII”. Rewers: w centralnej części napis w pięciu rzędach: „NAKŁADEM NARODOWYM Z GŁAZU UBITA MDCCCXXIII”. Napis okalający: „ZA ALEXANDRA I. CES. S. W. ROSS. KRÓLA POLSK.”.

Organizatorzy