Medal upamiętniający zniszczenie mostu Poniatowskiego w Warszawie w roku 1915. MT-XX-549

Wytwórca: medalier Jan Knedler
Miejsce powstania: Warszawa, Polska (Królestwo Polskie pod okupacją niemiecką).
Czas powstania: 1915 rok.

Medal upamiętniający zniszczenie mostu Poniatowskiego w Warszawie w 1915 roku, wykonany z brązu. Awers – relief: w centralnej części wizerunek syreny z mieczem i orłem na tarczy. Od góry, półkoliście biegnący napis: „5 SIERPNIA 1915 ROKU” oraz napis: „MOST Ks. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO ZNISZCZ. PRZEZ USTĘPUJĄCE WOJSKA ROSYJSKIE”. Rewers – relief: widok mostu Poniatowskiego ze zniszczonym przęsłem; pod spodem napis: „WARSZAWA”.

Organizatorzy