Model kopaczki do ziemniaków TEK-2a. MT-VII-5

Wytwórca: nieustalony.
Miejsce powstania: Polska
Czas powstania: lata 50. XX wieku.

Model kopaczki do ziemniaków TEK—2a, wykonany w skali 1 : 5. Kopaczka jest maszyną rolniczą służącą do mechanicznego wykopywania bulw ziemniaczanych z tzw. redlin – wałów ziemi pomiędzy bruzdami.

Organizatorzy