Model ładowarki zasięrzutnej ŁZK-5P MT-E-14

Wytwórca: Fabryka Maszyn Górniczych “NIWKA” S.A.
Miejsce: Polska,
Datowanie: lata 60 XX wieku.

Ładowarka ŁZK-6P przystosowana jest do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych. Zazwyczaj przeznaczona jest do ładowania kamienia, ale może z prędkością 1 m/s przetaczać wozy skrzyniowe o małej i średniej pojemności po torowiskach oraz ładować urobek do tych wozów.
Na podwoziu, będącym zespołem nośnym osadzone jest nadwozie, w którym porusza się kołyska z czerpakiem służącym do ładowania urobku.
Napęd stanowi energia sprężonego powietrza. Moc silnika wynosi 6,6 kW, Ładowarki zasięrzutne, były dosyć szeroko rozpowszechnione w polskim górnictwie węglowym. Z biegiem czasu zastąpiły je ładowarki bocznie sypiące. Obecnie są stosowane są do robót pomocniczych np. do czyszczenia osadników.
Ich zaleta jest prosta konstrukcja, łatwość obsługi i niska cena.
Z kolei wadą jest mały front ładowania oraz znaczne kruszenie węgla, ograniczające zastosowanie ich do ładowania kamieni.

Organizatorzy