O MUZEUM

Muzeum w organizacji

Narodowe Muzeum Techniki zostało utworzone w dniu 1 czerwca 2017 r. na podstawie umowy „O utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury przez Skarb Państwa, w imieniu którego występują: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Miasto Stołeczne Warszawa”. Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2017 r. Narodowemu Muzeum Techniki w Warszawie został nadany status „Muzeum w organizacji”. Link do Zarządzenia: http://bip.mkidn.gov.pl/media/dziennik_urzedowy/p_54_2017.pdf Siedziba Muzeum mieści się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przy Placu Defilad 1. Obecnie Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających, trwają prace remontowe i adaptacyjne. Z uwagi na te ograniczenia, działalność muzeum skupia się wokół zadań związanych z organizacją wystaw plenerowych i wydarzeń edukacyjnych. Zapraszamy również do Terenowego Oddziału Narodowego Muzeum Techniki, mieszczącego się w Zabytkowej Hucie Żelaza w Chlewiskach. O terminie ponownego otwarcia i udostępnienia Muzeum, będziemy informować na naszej stronie internetowej. W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o skorzystanie z Formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce Kontakt.

Organizatorzy