O MUZEUM

Muzeum

Narodowe Muzeum Techniki zostało utworzone w dniu 1 czerwca 2017 r. na podstawie umowy „O utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury przez Skarb Państwa, w imieniu którego występują: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Miasto Stołeczne Warszawa”. Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2017 r. Narodowemu Muzeum Techniki w Warszawie został nadany status „Muzeum w organizacji”. Link do Zarządzenia: http://bip.mkidn.gov.pl/media/dziennik_urzedowy/p_54_2017.pdf Siedziba Muzeum mieści się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przy Placu Defilad 1. 

Organizatorzy