Relacja z otwarcia

Relacja z otwarcia

To już oficjalne! Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie wznawia swoją działalność.

W dniu wczorajszym tj. 28 stycznia 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie wystaw “Historia transportu – morzem, lądem i powietrzem” oraz “Historia komputerów – liczy się!” ze szczególnym udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panem prof. dr hab. Piotrem Glińskim, Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy, Pani Aldony Machnowskiej-Góry oraz Pani dr Anny Czajczyk, Doradcy Ministra Edukacji i Nauki, prof. dr hab. Przemysława Czarnka.

Wszystkich zaproszonych gości przywitał Dyrektor Narodowego Muzeum Techniki, Pan Mirosław Zientarzewski. Do zwiedzania wystaw zaprosili kuratorzy, Pan Jerzy Lemański oraz Pan Zasław Adamaszek. Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za obecność w tak ważnym dla Muzeum dniu.

Od 1 lutego NMT jest dostępne dla wszystkich zwiedzających!

Wystawa „Historia transportu – morzem, lądem i powietrzem” prezentuje globalny rozwój technik przemieszczania się człowieka, od zarania dziejów do czasów współczesnych. Składa się z trzech części, przedstawiających historię transportu lądowego, wodnego i powietrznego. Prezentuje rozwój budowy dróg od czasów rzymskich do współczesności, a także pojazdów, które się po nich poruszały.

Wystawa „Historia komputerów. Liczy się!” przedstawia zbiór mechanicznych sumatorów, kalkulatory biurowe i kieszonkowe, komputery niemal współczesne i te z początków informatyki. Ekspozycja skupia najciekawsze, nierzadko jednostkowe, konstrukcje polskie oraz zagraniczne ostatnich dwóch stuleci. Odsłania też ich wnętrza, pokazując kunszt i pomysłowość konstruktorów.

 

Organizatorzy