Suwak logarytmiczny MT-XXV-62

Wytwórca: Faber-Castell A.G.
Miejsce powstania: Stein, Niemcy.
Czas powstania: pierwsza połowa XX wieku.

Suwak logarytmiczny zbudowany jest z trzech części: korpusu i ruchomej linijki oraz ruchomego okienka w blaszanej obudowie, wyposażonego w płaską sprężynę utrzymującą jego prostopadłe położenie. Korpus i linijka wykonane są z drewna; okienko – ze szkła akrylowego. Na korpusie znajdują się dwie linijki o długości 27 cm i 10 cali, służące pomiarom odległości i kreśleniu prostych. Na korpusie naniesionych jest sześć skali: po dwie na każdej stronie oraz dwie specjalistyczne pod linijką. Na linijce znajdują się dwie skale zasadnicze oraz trzy skale na dolnej stronie linijki. Suwak umożliwia mnożenie, dzielenie, potęgowanie i pierwiastkowanie oraz logarytmowanie i obliczanie funkcji trygonometrycznych.

Organizatorzy