Suwak logarytmiczny MT-XXV-70

Wytwórca: UNIS.
Miejsce powstania: Paryż, Francja.
Czas powstania: połowa XX wieku.

Suwak logarytmiczny zbudowany jest z trzech części: korpusu i ruchomej linijki oraz ruchomego okienka w stalowej ramce, wyposażonego w płaską sprężynę utrzymującą jego pionowe położenie. Korpus i linijka wykonane są z tworzywa sztucznego; okienko – ze szkła akrylowego. Na korpusie znajduje się linijka o długości 13 cm, służąca pomiarom odległości i kreśleniu prostych oraz trzy skale. Na linijce znajdują się dwie skale. Suwak umożliwia mnożenie, dzielenie, potęgowanie i pierwiastkowanie oraz logarytmowanie.

Organizatorzy