BIP

Zamówienia publiczne i konkursy

https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2020/03/zapytanie-ofertowe-Narodowe-Muzeum-Techniki-w-Warszawie-.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony obiektu w Chlewiskach.
Załączniki:
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/12/Załączniki-nr-1-5-do-Ogłoszenia-o-zamówieniu-na-usługi-ochorny-obiektu-w-Chlewiskach.docx
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/12/Ogłoszenie-o-zamówieniu-usługi-ochrony-Chlewiska.pdf

https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/12/Informacja-z-otwarcia-ofert-_PZP.1.12.2019.pdf
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/12/Zawiadomienie-o-wyniku-Chlewiska-www.pdfhttps://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2020/01/Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia-Chlewiska.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony.
Załączniki:
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/12/Ogłoszenie-o-zamówieniu-na-usługi-ochrony-Warszawa.pdf
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/12/Załączniki-nr-1-5-do-Ogłoszenia-o-zamówieniu-na-usługi-ochorny-obiektu-w-Warszawie.docx

https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/12/Informacja-z-otwarcia-ofert-_PZP.2.12.2019.pdf
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/12/Zawiadomienie-o-wyniku-Warszawa-www.pdfhttps://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2020/01/Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia-Warszawa.pdf

Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku G gmachu Pałacu Kultury i Nauki na potrzeby Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie.
Załączniki:
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/SIWZ.pdf
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załączniki-nr-1-6-do-SIWZ.doc
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-7-do-SIWZ-IPU.pdf
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-8-do-SIWZ.pdf
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-9-do-SIWZ.pdf
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-10-do-SIWZ-Program-Prac-Konserwatorskich.zip
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-11-do-SIWZ-Projekt-Budowlany.zip
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-12-do-SIWZ-Projekt-Budowlany-instalacji-elektrycznych.zip
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-13-do-SIWZ-Projekt-Budowlany-instalacji-sanitarnych.pdf
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-14-do-SIWZ-Projekt-Wykonawczy-branża-budowlana.zip
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-15-do-SIWZ-Projekt-Wykonawczy-instalacje-elektryczne.zip
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-16-do-SIWZ-Projekt-Wykonawczy-sanitariaty.pdf
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-17-do-SIWZ-STWiOR_PKiN_prace-budowlane.pdf
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-18-do-SIWZ-STWOiRB_branża-elektryczna.pdf
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-19-do-SIWZ-STWiOR_PKiN_instalacje-sanitarne.pdf
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-20-do-SIWZ-Przedmiar-robót-Remont-i-konserwacja-wybranych-pomieszczeń-siedziby-N.-M.-T.-zgodnie-z-Programem-Prac-Konserwatorskich.pdf
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-21-do-SIWZ-Przedmiar-robót-Modernizacja-parkietu-sali-A-i-sanitariatów-na-parterze.pdf
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-22-do-SIWZ-Przedmiar-robót-Modernizacja-parkietu-sali-A-wystaw-czasowych-oraz-sanitariatów-pierwszej-kondygnacji-segmentu-GInstalacje-elektryczne.pdf
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-23-do-SIWZ-Decyzja-Mazowieckiego-Wojewódzkiego-Konserwatora-Zabytków-Nr-W-88-2019.pdf
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-24-do-SIWZ-Decyzja-Mazowieckiego-Wojewódzkiego-Konserwatora-Zabytków.pdf
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-25-do-SIWZ-Decyzja-o-pozwoleniu-na-budowę-Nr-534_Ś_2019-z-dnia-18.10.2019-r..pdf
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Zawiadomienie-nr-1-o-wyjaśnieniu-treści-SIWZ.pdf
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/11/NMT_Informacja-z-otwarcia-ofert_5.11.2019.pdf
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/11/NMT_www_-zawiadomienie-o-wyniku-postępowania_cz.1.pdf
https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2019/11/NMT_www_zawiadomienie-o-wyniku-postępowania_cz.2.pdf

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług IT dla Narodowego Muzeum Techniki

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu – Warszawa

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu – Chlewiska

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu, osób i mienia w głównej siedzibie oraz w oddziale w Chlewiskach.

Informacja o zakupie łodziOrganizatorzy