Biuletyn informacji publicznej

Biuletyn informacji publicznej

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
I KONKURSY

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Roczny Plan Postępowań Narodowego Muzeum Techniki na 2022 r.

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych NMT_2021

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych NMT_2020

Zamówienia, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30.000 Euro

Zaprojektowanie i wykonanie dwóch wystaw stałych Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ Zaprojektowanie i wykonanie dwóch wystaw stałych

Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ JEDZ

Załącznik nr 2 do SWZ JEDZ.xml

Załącznik nr 3 i 4 do SWZ JEDZ

Załącznik nr 5 do SWZ PPU

Załącznik nr 6 do SWZ JEDZ

załącznik nr 7 SWZ OPIS MERYTORYCZNY, OPIS SCENOGRAFICZNY I RAMOWY SCENARIUSZ DWÓCH WYSTAW STAŁYCH

załącznik nr 8 SWZ LOKALIZACJA W SKRZYDLE G PKiN POWIERZCHNI I PRZESTRZENI POD WYSTAWY

załącznik nr 9 SWZ DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA POWIERZCHNI POD WYSTAWY

załącznik nr 10 SWZ DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA POWIERZCHNI POD WYSTAWY – PRZEKRÓJE B-B, C-C

załącznik nr 11 SWZ UKŁAD DRÓG EWAKUACYJNYCH WYSTAWY, LOKALIZACJA GAŚNIC ORAZ WYGANIA DOTYCZĄCE AUTONOMICZNEGO OŚWIETLENIA POMOCNICZEGO

załącznik nr 12 SWZ OPIS DOSTĘPNYCH PRZYŁĄCZY ENERGETYCZNYCH I INFORMATYCZNYCH

załącznik nr 13 SWZ ZAŁOŻENIA DO ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA I DOSTARCZENIA URZĄDZEŃ ZARZĄDZANIA ŚWIATŁEM I DŹWIEKIEM

załącznik nr 14 SWZ ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA TREŚCI

załącznik nr 15 SWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ SYSTEMU URZĄDZEŃ WYŚWIETLANIA TREŚCI I ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMACJI

załącznik nr 16 SWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWE URZĄDZEŃ HOLOGRAFICZNYCH DO WYŚWIETLANIA TREŚCI, OBRAZÓW I FILMÓW 3D

załącznik nr 17 SWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ DO REJESTRACJI OBRAZU I DŹWIEKU

załącznik nr 18 SWZ WYKAZ OBIEKTÓW MUZEALNYCH

załącznik nr 19 SWZ ROZMIESZCZENIE PÓŁ EKSPOZYCYJNYCH I PRZYPORZĄDKOWANIE DO NICH OBIEKTÓW MUZEALNYCH

załącznik nr 20 SWZ ZALECENIA DOTYCZĄCE SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ I KOLORUSTYKI, KSIĘGA LOGOTYPU

załącznik nr 21 SWZ TEKSTY INFORMACYJNE, OPISY ORAZ DANE IDENTYFIKACYJNE DO UŻYCIA W PRZESTRZENI WYSTAWOWEJ

Załącznik nr 22 do SWZ Oświadczenie

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści SWZ PZP.3.06.2022

Informacja o kwocie – PZP.3.06.2022

Informacja z otwarcia ofert – PZP.3.06.2022

Zawiadomienie o wyniku postępowania www PZP.3.06.2022

Wykonanie wystawy stałej w Narodowym Muzeum Techniki w Gmachu G budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ – JEDZ

Załącznik nr 2 do SWZ – JEDZ.rar

Załączniki nr 3-4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ – PPU

Załączniki nr 6 do SWZ – Identyfikator postępowania

Załącznik nr 7 opis merytoryczny wystawy

Załącznik nr 8 dane architektoniczne

Załącznik nr 9 rzuty ogólne organizacji przestrzeni wystawy

Załącznik nr 10 wyposażenie wystawy

Załącznik nr 11 konstrukcje nośne i scenograficzne wystawy

Załącznik nr 12 instalacje elektryczne teleinformatyczne i oświetleniowe

Załącznik nr 13 specyfikacja-wykonawcza

Załącznik nr 14

Zawiadomienie o wyjaśnieniu treści SWZ

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu treści SWZ

Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu treści SWZ

Informacja o kwocie – wystawa

Informacja oz otwarcia ofert – wystawa

Zawiadomienie o wyniku postępowania www Wkład Polaków

Remont dwóch prażaków zlokalizowanych w zabytkowym zespole poprzemysłowym w Chlewiskach

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ wraz z zalacznikami nr 1-6 do SWZ

Załączniki nr 1-5 do SWZ

Załącznik nr 7 do SWZ

Załącznik nr 8 do SWZ – PPK

Załącznik nr 9 do SWZ – Projekt Budowlany

Załącznik nr 10 do SWZ – STWiOR

Załącznik nr 11 do SWZ – Decyzja nr 466DR21 z 5 lipca 2021 r.

Załącznik nr 12 do SWZ – Decyzja Nr 206.2021 z 23 lipca 2021 r.

Załącznik nr 13 – Przedmiary robót

Załącznik nr 14 do SWZ – Inwentaryzacja

Załącznik nr 15 do SWZ – Ekspertyza Prażak Zachodni

Załącznik nr 16 – Ekspertyza Prażak Środkowy

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert Chlewiska

Oświadczenie – konflikt interesów MZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania www

Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia w Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ wraz z załącznikami nr 1 – 7 do SWZ

Załączniki nr 1 – 5 do SWZ

Załączniki nr 8 do SWZ

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści SWZ

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu treści SWZ

Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu treści SWZ

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postepowania część nr 1

Zawiadomienie o wyniku postepowania część nr 2

Wykonanie elementów wystawy stałej w Narodowym Muzeum Techniki w Gmachu G budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ oraz załączniki nr 1-4 do SWZ

Załączniki nr 1-4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załączniki nr 6 do SWZ – Identyfikator postępowania

załączniki nr 7 do 19 holi szatnia

załączniki nr 20 do 34 wystawa

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Wykonanie elementów wystawy stałej w Narodowym Muzeum Techniki w Gmachu G budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ oraz załączniki nr 1-4 do SWZ

Załączniki nr 1-4 do SWZ edytowalne

Załącznik nr 5 do SWZ

Załączniki nr 6 do SWZ – Identyfikator postępowania

załączniki nr od 7 do 19 hol i szatnia

załączniki od 20 do 34 wystawa

załączniki od 35 do 36 ekran

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści SWZ

Informacja o kwocie

Informacja o przesunięciu terminu otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Zawiadomienie o wyniku

Remont dwóch prażaków zlokalizowanych w zabytkowym zespole poprzemysłowym w Chlewiskach.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ wraz z załącznikami nr 1 – 6 do SWZ

Załączniki nr 1-5 do SWZ

Załącznik nr 7 do SWZ – Identyfikator postępowania

Załącznik nr 8 do SWZ – PPK

Załącznik nr 9 do SWZ – Projekt Budowlany

Załącznik nr 10 do SWZ – STWiOR

Załącznik nr 11 do SWZ – Decyzja nr 466DR21 z 5 lipca 2021 r.

Załącznik nr 12 do SWZ – Decyzja Nr 206.2021 z 23 lipca 2021 r.

Załącznik nr 13 do SWZ – przedmiary robót

Załącznik nr 14 do SWZ – Inwentaryzacja

Załącznik nr 15 do SWZ – Inwentaryzacja Prażak Zachodni

Załącznik nr 16 do SWZ – Inwentaryzacja Prażak Wschodni

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu

Zawiadomienie o wyniku

Remont dwóch prażaków zlokalizowanych w zabytkowym zespole poprzemysłowym w Chlewiskach.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ wraz z załącznikami nr 1 – 6 do SWZ

Załączniki nr 1-5 do SWZ

Załącznik nr 7 do SWZ – Identyfikator postępowania

Załącznik nr 8 do SWZ – PPK

Załącznik nr 9 do SWZ – Projekt Budowlany

Załącznik nr 10 do SWZ – STWiOR

Załącznik nr 11 do SWZ – Decyzja nr 466DR21 z 5 lipca 2021 r.

Załącznik nr 12 do SWZ – Decyzja Nr 206.2021 z 23 lipca 2021 r.

Załącznik nr 13 do SWZ – przedmiary robót

Załącznik nr 14 do SWZ – Inwentaryzacja

Załącznik nr 15 do SWZ – Inwentaryzacja Prażak Zachodni

Załącznik nr 16 do SWZ – Inwentaryzacja Prażak Wschodni

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postepowania www

Wykonanie elementów scenograficznych wystawy stałej w Narodowym Muzeum Techniki w Gmachu G budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ Zip

Załącznik nr 3-4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ Identyfikator postępowania

Załącznik nr 7 opis merytoryczny wystawy

Załącznik nr 8 dane architektoniczne

Załącznik nr 9 rzuty ogólne organizacji przestrzeni wystawy

Załącznik nr 10 wyposażenie wystaw

Załącznik nr 11 konstrukcje nośne i scenograficzne wystawy

Załącznik nr 12 instalacje elektryczne teleinformatyczne i oświetleniowe

Załącznik nr 13 specyfikacja wykonawcza

Zawiadomienie nr 1 o zmianie treści SWZ I kondygnacja

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

Zawiadomienie nr 2 o zmianie treści SWZ – I kondygnacja

Załącznik nr 13 specyfikacja wykonawcza

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert 18.08.2021

Zawiadomienie o wyniku

Zawiadomienie o unieważnieniu

Ogłoszenie o zamówieniu: Zaprojektowanie i wykonanie dwóch wystaw stałych Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ – JEDZ

Załącznik nr 2 do SWZ – JEDZ ZIP

Załączniki nr 3-4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ – PPU

Załącznik nr 6 do SWZ – Identyfikator postępowania

Załącznik nr 7 opis merytoryczny i scenariusz wystawy

Załącznik nr 8 lokalizacja powierzchni wystawowej

Załącznik nr 8a dokumentacja architektoniczna powierzchni

Załącznik nr 8b dokumentacja architektoniczna przekroju A-A

Załącznik nr 9 lokalizacja dróg ewakuacyjnych i gaśnic

Załącznik nr 10 przyłącza energetyczne i informatyczne

Załącznik nr 11 lista eksponatów

Załącznik nr 12 system identyfikacji wizualnej

Załącznik nr 13 teksty informacyjne i opisy

Załącznik nr 14 opis merytoryczny i scenariusz

Załącznik nr 15 lokalizacja powierzchni wystawowej

Załącznik nr 15a dokumentacja architektoniczna powierzchni

Załącznik nr 15b dokumentacja architektoniczna przekroju A-A

Załącznik nr 16 lokalizacja dróg ewakuacyjnych i gaśnic

Załącznik nr 17 przyłącza energetyczne i informatyczne

Załącznik nr 18 lista eksponatów

Załącznik nr 19 system identyfikacji wizualnej

Załącznik nr 20 teksty informacyjne i dane identyfikacyjne

Zawiadomienie nr 1 o zmianie treści SWZ II kondygnacja

Załącznik nr 2 JEDZ zmieniony zip

Zawiadomienie nr 2 o zmianie treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert 23.08.2021

Zawiadomienie o wyniku – www cz. 1

Zawiadomienie o wyniku – www cz. 2

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Wykonanie elementów scenograficznych wystawy stałej w Narodowym Muzeum Techniki w Gmachu G budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie”

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ JEDZ

Załącznik nr 2 do SWZ JEDZ XML ZIP

Załączniki nr 3-4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SW

Załącznik nr 6 do SWZ Identyfikator postępowania

Załącznik nr 7 opis merytoryczny wystawy

Załącznik nr 8 dane architektoniczne

Załącznik nr 9 rzuty ogólne organizacji przestrzeni wystawy

Załącznik nr 10 wyposażenie wystawy

Załącznik nr 11 konstrukcje nośne i scenograficzne wystawy

Załącznik nr 12 instalacje elektryczne teleinformatyczne i oświetleniowe

Załącznik nr 13 specyfikacja wykonawcza

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści SWZ

Zawiadomienie nr 2 o zmianie treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik nr 13 specyfikacja wykonawcza

Zawiadomienie nr 3 o zmianie-treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Wykonanie prac rewaloryzacyjnych wybranych dwóch sal, znajdujących się na II kondygnacji Narodowego Muzeum Techniki w Gmachu G budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie”

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki nr 1-5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ-PPU

Załączniki nr 7 Identyfikator postępowania

Załącznik nr 8 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia uwagi

Załącznik nr 9 do SWZ STWiOR

Załącznik nr 10 do SWZ Przedmiar robót

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku

Ogłoszenie o zamówieniu pn. “Wykonanie prac rewaloryzacyjnych wybranych czterech sal, znajdujących się na II kondygnacji Narodowego Muzeum Techniki w Gmachu G budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – NMT

Załączniki nr 1-5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ PPU

Załączniki nr 7 Identyfikator postępowania

Załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 9 do SWZ – STWiOR

Załącznik nr 10 – Przedmiar robót

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie ceny 31.05.2021

Unieważnienie postępowania

Konkurs na koncepcję plastyczno – przestrzenną ekspozycji stałej Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie

Zawiadomienie o wynikach konkursu

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu na koncepcję plastyczno-przestrzenną ekspozycji stałej Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie

 Załącznik nr 1 wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie

 Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia

 Załącznik nr 3 ustanowienie pełnomocnika

 Załącznik nr 4-karta identyfikacyjna

 Załącznik nr 5 karta autorska

 Załącznik nr 6 oświadczenie o przeniesieniu praw

 Załącznik nr 7 Istotne Postanowienia Umowy

 Załącznik nr 8 pokwitowanie

 Załącznik nr 9 Identyfikator postępowania

 Załacznik nr 10 opis merytoryczny wystawy

 Załacznik nr 11 układ ideowy i lokacje wystawy

 Zalacznik nr 12 dane architektoniczne

 Załącznik nr 13 elementy identyfikacji wizualnej

Załącznik nr 14 katalog zdjęciowy eksponatów i modeli

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści Regulaminu konkursu

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu treści Regulaminu

Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu treści Regulaminu

Zawiadomienie nr 4 o wyjaśnieniu treści Regulaminu

Zawiadomienie nr 5 o wyjaśnieniu i zmianie treści Regulaminu

Zawiadomienie nr 6 o wyjaśnieniu treści Regulaminu

Zawiadomienie nr 7 o wyjaśnieniu treści Regulaminu

Zawiadomienie nr 8 o wyjaśnieniu treści Regulaminu 

Zawiadomienie nr 9 o wyjaśnieniu treści Regulaminu

Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku G gmachu Pałacu Kultury i Nauki na potrzeby Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki nr 1-6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ IPU

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ Program Prac Konserwatorskich

Załącznik nr 11 do SIWZ Projekt Budowlany

Załącznik nr 12 do SIWZ Projekt Budowlany instalacji elektrycznych

Załącznik nr 13 do SIWZ Projekt Budowlany instalacji sanitarnych

Załącznik nr 14 do SIWZ Projekt Wykonawczy branża budowlana

Załącznik nr 15 do SIWZ Projekt Wykonawczy instalacje elektryczne

Załącznik nr 16 do SIWZ Projekt Wykonawczy-sanitariaty

Załącznik nr 17 do SIWZ STWiOR PKiN prace budowlane

Załącznik nr 18 do SIWZ STWOiRB branża elektryczna

Załącznik nr 19 do SIWZ STWiOR_PKiN_instalacje sanitarne

Załącznik nr 20 do SIWZ Przedmiar robót Remont i konserwacja wybranych pomieszczeń siedziby N M T. zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich

Załącznik nr 21 do SIWZ Przedmiar robót Modernizacja parkietu sali A i sanitariatów na parterze.

Załącznik nr 22 do SIWZ-Przedmia robót Modernizacja parkietu sali A wystaw czasowych oraz sanitariatów pierwszej kondygnacji segmentu GInstalacje elektryczne

Załącznik nr 23 do SIWZ Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr W 88 2019
Załącznik nr 24 do SIWZ Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Załącznik nr 25 do SIWZ Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 534_Ś_2019 z dnia 18.10.2019 r

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści SIWZ

NMT Informacja z otwarcia ofert 5.11.2019

NMT www zawiadomienie o wyniku postępowania_cz.1

NMT www zawiadomienie o wyniku postępowania_cz.2

Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej

Informacja o zakupie łodzi

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu, osób i mienia w głównej siedzibie Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie od 30 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2021 r.”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Warszawa

Zawiadmienie o wyniku Warszawa

Informacja z otwarcia ofert Warszawa

Ogłoszenie ochrona NMT 2021

Załączniki nr 1 5 do Ogłoszenia NMT 2021

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu, osób i mienia w Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie, Oddział w Chlewiskach, ul. Szkolna 34, od 30 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2021 r.”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Chlewiska

Zawiadmienie o wyniku Chlewiska

Informacja z otwarcia ofert Chlewiska

Ogłoszenie ochrona Chlewiska 2021

Załączniki nr 1 5 Ogłoszenie Chlewiska 2021

Protokół końcowy rozeznania rynku regały magazynu bibliotecznego

Ekspozytory konferencyjne zapytanie ofertowe NMT

Protokół końcowy konkursu ofert na wykonanie 24 sztuk ekspozytorów

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony obiektu w Chlewiskach

Załączniki nr 1 5 do Ogłoszenia o zamówieniu  na usługi ochorny obiektu w Chlewiskach

Dostawa samochodu służbowego do przewozu mienia i osób

Zawiadomienie o wyniku postępowania dostawa smochodu

NMT zapytanie ofertowe samochód gospodarczy

Zapytanie ofertowe samochód 22 07 2020

Ogłoszenie o zamówieniu usługi ochrony Chlewiska

Informacja z otwarcia ofert PZP.1.12.2019

Zawiadomienie o wyniku Chlewiska www

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Chlewiska

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony Warszawa

Załączniki nr 1 5 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi ochorny obiektu w Warszawie

Informacja z otwarcia ofert PZP.2.12.2019

Zawiadomienie o wyniku Warszawa

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Warszawa

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług IT dla Narodowego Muzeum Techniki

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu – Warszawa

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu – Chlewiska

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu – Warszawa

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu Warszawa

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu – Chlewiska

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu – Chlewiska

Zamówienia, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 Euro

Zapytanie ofertowe na zarządzanie siecią komputerową w Narodowym Muzeum Techniki w 2021 roku

Zapytanie ofertowe Narodowe Muzeum Techniki

Zapytanie ofertowe druk ksiąg inwentarzowych dla Narodowego Muzeum Techniki

Załączniki od 1 do 5 opisy ksiąg inwentarzowych

Zapytanie ofertowe na zarządzanie wewnętrzną siecią teleinformatyczną NMT w Warszawie

Zapytanie ofertowe Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie

 

Organizatorzy