Biuletyn informacji publicznej

Biuletyn informacji publicznej

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
I KONKURSY

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych NMT_2021

Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych NMT_2020

 

Zamówienia, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30.000 Euro

Konkurs na koncepcję plastyczno – przestrzenną ekspozycji stałej Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie

Zawiadomienie o wynikach konkursu

Ogłoszenie o konkursie

 Regulamin konkursu na koncepcję plastyczno-przestrzenną ekspozycji stałej Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie

Załącznik nr 1 wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie

 Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia

 Załącznik nr 3 ustanowienie pełnomocnika

 Załącznik nr 4-karta identyfikacyjna

 Załącznik nr 5 karta autorska

 Załącznik nr 6 oświadczenie o przeniesieniu praw

 Załącznik nr 7 Istotne Postanowienia Umowy

 Załącznik nr 8 pokwitowanie

 Załącznik nr 9 Identyfikator postępowania

 Załacznik nr 10 opis merytoryczny wystawy

 Załacznik nr 11 układ ideowy i lokacje wystawy

 Zalacznik nr 12 dane architektoniczne

 Załącznik nr 13 elementy identyfikacji wizualnej

Załącznik nr 14 katalog zdjęciowy eksponatów i modeli

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści Regulaminu konkursu

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu treści Regulaminu

Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu treści Regulaminu

Zawiadomienie nr 4 o wyjaśnieniu treści Regulaminu

Zawiadomienie nr 5 o wyjaśnieniu i zmianie treści Regulaminu

Zawiadomienie nr 6 o wyjaśnieniu treści Regulaminu

Zawiadomienie nr 7 o wyjaśnieniu treści Regulaminu

Zawiadomienie nr 8 o wyjaśnieniu treści Regulaminu 

Zawiadomienie nr 9 o wyjaśnieniu treści Regulaminu

 

Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku G gmachu Pałacu Kultury i Nauki na potrzeby Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

Wp-content/uploads/2019/10/SIWZ

Załączniki nr 1-6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ IPU

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ Program Prac Konserwatorskich

Załącznik nr 11 do SIWZ Projekt Budowlany

Załącznik nr 12 do SIWZ Projekt Budowlany instalacji elektrycznych

Załącznik nr 13 do SIWZ Projekt Budowlany instalacji sanitarnych

Załącznik nr 14 do SIWZ Projekt Wykonawczy branża budowlana

Załącznik nr 15 do SIWZ Projekt Wykonawczy instalacje elektryczne

Załącznik nr 16 do SIWZ Projekt Wykonawczy-sanitariaty

Załącznik nr 17 do SIWZ STWiOR PKiN prace budowlane

Załącznik nr 18 do SIWZ STWOiRB branża elektryczna

Załącznik nr 19 do SIWZ STWiOR_PKiN_instalacje sanitarne

Załącznik nr 20 do SIWZ Przedmiar robót Remont i konserwacja wybranych pomieszczeń siedziby N M T. zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich

Załącznik nr 21 do SIWZ Przedmiar robót Modernizacja parkietu sali A i sanitariatów na parterze.

Załącznik nr 22 do SIWZ-Przedmia robót Modernizacja parkietu sali A wystaw czasowych oraz sanitariatów pierwszej kondygnacji segmentu GInstalacje elektryczne

Załącznik nr 23 do SIWZ Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr W 88 2019
Załącznik nr 24 do SIWZ Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Załącznik nr 25 do SIWZ Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 534_Ś_2019 z dnia 18.10.2019 r

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści SIWZ

NMT Informacja z otwarcia ofert 5.11.2019

NMT www zawiadomienie o wyniku postępowania_cz.1

NMT www zawiadomienie o wyniku postępowania_cz.2

 

Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej

Informacja o zakupie łodzi

 

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu, osób i mienia w głównej siedzibie Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie od 30 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2021 r.”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Warszawa

Zawiadmienie o wyniku Warszawa

Informacja z otwarcia ofert Warszawa

Ogłoszenie ochrona NMT 2021

Załączniki nr 1 5 do Ogłoszenia NMT 2021

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu, osób i mienia w Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie, Oddział w Chlewiskach, ul. Szkolna 34, od 30 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2021 r.”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Chlewiska

Zawiadmienie o wyniku Chlewiska

Informacja z otwarcia ofert Chlewiska

Ogłoszenie ochrona Chlewiska 2021

Załączniki nr 1 5 Ogłoszenie Chlewiska 2021

Protokół końcowy rozeznania rynku regały magazynu bibliotecznego

Ekspozytory konferencyjne zapytanie ofertowe NMT

Protokół końcowy konkursu ofert na wykonanie 24 sztuk ekspozytorów

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony obiektu w Chlewiskach

Załączniki nr 1 5 do Ogłoszenia o zamówieniu  na usługi ochorny obiektu w Chlewiskach

Dostawa samochodu służbowego do przewozu mienia i osób

Zawiadomienie o wyniku postępowania dostawa smochodu

NMT zapytanie ofertowe samochód gospodarczy

Zapytanie ofertowe samochód 22 07 2020

Ogłoszenie o zamówieniu usługi ochrony Chlewiska

Informacja z otwarcia ofert PZP.1.12.2019

Zawiadomienie o wyniku Chlewiska www

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Chlewiska

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony Warszawa

Załączniki nr 1 5 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi ochorny obiektu w Warszawie

Informacja z otwarcia ofert PZP.2.12.2019

Zawiadomienie o wyniku Warszawa

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Warszawa

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług IT dla Narodowego Muzeum Techniki

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu – Warszawa

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu – Chlewiska

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu – Warszawa

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu Warszawa

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu – Chlewiska

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu – Chlewiska

 

Zamówienia, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 Euro

Zapytanie ofertowe na zarządzanie siecią komputerową w Narodowym Muzeum Techniki w 2021 roku

Zapytanie ofertowe Narodowe Muzeum Techniki

Zapytanie ofertowe druk ksiąg inwentarzowych dla Narodowego Muzeum Techniki

Załączniki od 1 do 5 opisy ksiąg inwentarzowych

Zapytanie ofertowe na zarządzanie wewnętrzną siecią teleinformatyczną NMT w Warszawie

Zapytanie ofertowe Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie

 

 

 

Organizatorzy