Kocioł centralnego ogrzewania „Żubr” z uwidocznionym wnętrzem.

Kocioł centralnego ogrzewania „Żubr” z uwidocznionym wnętrzem.

warehouse Eksponat znajduje się w magazynie CNMT

Wytwórca: M.S – Technika Grzewcza S.C.
Miejsce powstania: Hajnówka, Polska.
Czas powstania: 2009 rok.

Wodny wielopaliwowy kocioł grzewczy centralnego ogrzewania „Żubr” typ B K-20 z uwidocznionym wnętrzem. Zbudowany z korpusu wodnego – kotła grzewczego z powierzchniowym spalaniem. Na powierzchni korpusu umocowany jest płaszcz izolacyjny ograniczający straty cieplne, pełniący zarazem rolę obudowy. Kocioł wyposażony jest w stały ruszt wykonany ze stali i zespolony z korpusem wodnym, klapę główną do zasypywania paliwa do komory paleniskowej kotła, drzwiczki dolne do usuwania szlaki oraz drzwiczki popielnikowe, działające zarazem jako zawór bezpieczeństwa. Powyżej połowy korpusu kotła znajduje się czopuch służący do odprowadzania spalin. Podstawowym paliwem kotła grzewczego są trociny, liście lub słoma o wilgotności do 30%. Paliwo zastępcze stanowi węgiel kamienny i brunatny oraz koks i miał węglowy.

Cechy
Numer inwentażowy:

Typ: Eksponaty

Tematyka: Ekologia

Czas powstania: XX wiek