Polityka prywatności

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie poniżej informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących osobom, których dane przetwarza prawach.

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie (00-901) z siedzibą przy Placu Defilad 1.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie: iod@nmt.waw.pl

Przetwarzanie danych

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie nie będzie sprzedawało i udostępniało danych osobowych zebranych podmiotom trzecim.

Zbierane dane osobowe

 Aby otrzymywać newsletter niezbędne jest podanie adresu e-mail, który zostanie wprowadzony do bazy danych subskrybentów.

Cookies – dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na stronie internetowej Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. Twój adres IP, dane regionalne (państwo, miasto, region), nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Wykorzystanie danych

Zapisanie do newslettera przez subskrybenta, potwierdza, że wyrażono zgodę na jego otrzymywanie. Dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu newslettera Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane o każdym użytkowniku. Dane mogą być przetwarzane w zakresie działalności NMT z uwzględnieniem współpracy z podmiotami zewnętrznymi lecz tylko i wyłącznie w zakresie prac wykonywanych na rzecz NMT .

Aktualizacja danych

W celu zmiany adresu e-mail, na który wysyłany jest newsletter, należy wypisać się z naszej bazy danych używając linka który otrzymujesz z każdym newsletterem i zapisać się ponownie, podając swój nowy adres e-mail.

Zabezpieczenie danych osobowych

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie jest zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, by przeciwdziałać możliwości nieautoryzowanego dostępu do nich lub ich ujawnienia. Wdrożono odpowiednie procedury techniczne i organizacyjne w celu ochrony i zabezpieczenia tych informacji.

Cele i podstawa przetwarzania

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie przetwarza Twoje dane osobowe w niżej podanych celach:

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
Obsługa newslettera Przesłanką legalizującą przetwarzanie jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Cele    marketingowe    Administratora    oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z wysyłką newslettera Uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na dostosowaniu wyświetlanej treści

reklamowej do potrzeb odbiorców

Ewentualne      ustalanie      i      dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi Uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw
Cele analityczne i statystyczne Uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych

funkcjonalności i świadczonych usług

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania udzielonej zgody lub przez okres dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

Prawa

Osobie, której dane przetwarza Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie przysługują następujące prawa w związku z ich przetwarzaniem:

  • prawo żądania dostępu do Twoich danych dotyczących (art. 15 Rozporządzenia),
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych dotyczących 16 Rozporządzenia),
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych dotyczących (art. 17 Rozporządzenia),
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych dotyczących (art. 18 Rozporządzenia),
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dotyczących (art. 21 Rozporządzenia),
  • prawo do przenoszenia Twoich danych dotyczących (art. 20 Rozporządzenia),
  • prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 Rozporządzenia).

Ponadto każda osoba, której dane osobowe przetwarza Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania przez Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie danych dokonanego przed cofnięciem zgody.

Zmiany naszej polityki prywatności

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności a nową polityki prywatności opublikuje na oficjalnej stronie na tej stronie Muzeum.