Średnicomierz

Średnicomierz

warehouse Eksponat znajduje się w magazynie CNMT

Wytwórca: PNTL Przeworsk
Miejsce powstania: Przeworsk
Czas powstania: Lata 70-te XX w.

Średnicomierz, zwany dawniej tasterem lub jarzemkiem, a obecnie często z niemiecka klupą, jest przyrządem do pomiaru grubości drzew. Za jego pomocą można określić przyrost masy drzewa w określonym czasie lub drzew na określonym terenie, co stanowi jedną z podstaw racjonalnej gospodarki leśnej.
Prawdopodobnie najstarsze urządzenie tego typu zostało opisane w polskim piśmie Sylwan w roku 1821.
Średnicomierz jest wykonany z płaskowników aluminiowych, a zasada pomiaru zbliżona jest do działania suwmiarki. Do głównego ramienia, na którym naniesiona jest skala centymetrowa, umocowany jest w górnej części na stałe płaskownik. Poniżej znajduje się płaskownik ruchomy, przesuwny, zaopatrzony w noniusz odczytowy.
Przyrząd posiada możliwość mierzenia średnic do 60 cm.

Cechy

Typ: Eksponaty

Tematyka: Metrologia