Bryłka halitytu

Bryłka halitytu

warehouse Eksponat znajduje się w magazynie CNMT

Pochodzenie: Kopalnia Soli „Wieliczka”.

Bryłka halitytu (czyli potocznie: soli kamiennej) zbudowana głównie z kryształów minerału zwanego halitem. Nazwa pochodzi z j. greckiego: hals – sól, lithos – kamień. Halit ma najczęściej postać skupisk sześciennych kryształów. Jest minerałem łatwo chłonącym wodę. Często występuje z domieszkami innych związków chemicznych oraz piasku kwarcowego. Prezentowany minerał pochodzi ze złóż mioceńskich (od 23,03 do 5,3 mln lat temu). Obecnie nie są one eksploatowane.

Cechy

Typ: Eksponaty

Tematyka: Górnictwo