Syderyt

Syderyt

warehouse Eksponat znajduje się w magazynie CNMT

Wytwórca: Kopalnia Pirytu STASZIC,
Miejsce: Rudki, Polska,
Datowanie: nieznane.

Syderyt to minerał złożony z węglanu żelaza (FeCO3).
Nazwa pochodzi od greckiego słowa sideros, „żelazo”.
Jest cennym minerałem żelaza, ponieważ zawiera 48% żelaza, a nie zawiera siarki i fosforu. Zawartość żelaza klasyfikuje go do rud, ale ubogich.
Minerał ma twardość Mohsa 3,5-4,5, ciężar właściwy 3,96, żółtawoszary odcień i szklisty lub perłowy połysk.
W Polsce syderyt występuje w dużych ilościach na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (od Żarek przez Poraj, Częstochowę do Wielunia), w północno-wschodniej części Wyżyny Kieleckiej (m.in. okolice Opatowa, Starachowic) oraz w okolicy Łęczycy; w mniejszych ilościach — w Karpatach i na Górnym Śląsku.
Ofiarodawca – Kopalnia pirytu Staszic w Rudkach eksploatowała rudy żelaza w latach 1925 – 1973.

Cechy

Typ: Eksponaty

Tematyka: Górnictwo