Liczydło kołowe

warehouse Eksponat znajduje się w magazynie CNMT

Wytwórca: nieustalony.
Miejsce powstania: nieustalone.
Czas powstania: lata 30. XX wieku.

Liczydło kołowe wykonano w postaci dwóch koncentrycznych tarcz blaszanych. Część zewnętrzna (opisana cyframi od 0 do 99) zamocowana jest na stałe do drewnianej płyty. Część wewnętrzna jest ruchoma i opisana cyframi od 00 do 99. Służy do wykonywania działań i odczytu wyników. Urządzenie umożliwia wykonanie działań dodawania i odejmowania, ale tylko na liczbach całkowitych. Maksymalna możliwa do odczytania liczba to 9.999. Działania wykonuje się poprzez obrót tarczy wewnętrznej względem zewnętrznej o liczbę miejsc podyktowaną przez tarczę zewnętrzną.

Cechy

Typ: Eksponaty

Tematyka: Technika biurowa