Maszyna do pisania Urania

warehouse Eksponat znajduje się w magazynie CNMT

Wytwórca: Clemens Müller AG
Miejsce powstania: Drezno (Dresden), Niemcy.
Czas powstania: lata 30. XX wieku.

Biurowa maszyna do pisania Urania, produkowana była od 1909 r. Obudowa maszyny wykonana jest jako odlew żeliwny. Klawiatura czterorzędowa o 46 klawiszach piszących (znaki pisarskie języka polskiego). Dźwignie czcionkowe ułożone wachlarzowo w systemie z segmentem dźwigniowym. Maszyna wyposażona jest ponadto w odstępnik ławkowy, dwa klawisze zmiany rejestru z klawiszem trzymającym, cofacz, przycisk do nastawiania zastawek tabulatora, trzypozycyjną dźwignię zmiany wysokości taśmy barwiącej i zwalniak marginesu. W maszynie stosowano taśmę barwiącą o szerokości 12 mm, przesuwaną automatycznie w obu kierunkach. Karetka maszyny zamocowana na listwie prowadzącej. Naciąg karetki bębnowo-sprężynowy. W skład karetki wchodzą m.in. wałek stalowy pokryty gumą o długości 245 mm, dźwignia wierszaka z pięciopozycyjnym regulatorem, lewy i prawy zwalniak karetki, listwa dociskacza papieru, dźwignia blokująca karetkę oraz – lewy i prawy margineśnik.

Cechy

Typ: Eksponaty

Tematyka: Technika biurowa