Kamera filmowa Ciné-Kodak Eight, model 20

Kamera filmowa Ciné-Kodak Eight, model 20

warehouse Eksponat znajduje się w magazynie CNMT

Wytwórca: Eastman Kodak Co.
Miejsce powstania: Rochester, Stany Zjednoczone.
Czas powstania: połowa lat 30. XX wieku.

Ręczno-statywowa kamera Ciné-Kodak Eight, model 20 typu amatorskiego, dostosowana do filmu o szerokości 2 x 8 mm, dwukrotnie perforowanego. W prezentowanym typie kamery używano specjalnej taśmy o szerokości 16 mm i długości 7,5 m. Każda naświetlona klatka zajmowała połowę szerokości taśmy. Po wywołaniu filmu należało przeciąć taśmę wzdłuż, odwrócić i po sklejeniu otrzymywało się taśmę o szerokości 8 mm i długości 15 m do projekcji. Korpus kamery o kształcie prostopadłościennym, metalowy, pokryty materiałem skóropodobnym w kolorze czarnym. Obiektyw niesygnowany, z przesłoną irysową o wartościach: 3,5, 5,6, 8, 11, 16. Migawka wirująca. Kamera wyposażona m.in. w napędzający mechanizm silnik sprężynowy z zębatym bębenkiem, chwytak przesuwający ruchem skokowym taśmę filmową, oś do nakładania szpuli z filmem nienaświetlonym i wałek do nakładania szpuli z filmem naświetlonym oraz licznik taśmy filmowej.

Cechy

Typ: Eksponaty

Tematyka: Fotokinematografia