Dyrekcja

Mirosław Zientarzewski

Dyrektor Narodowego
Muzeum Techniki w Warszawie

Aneta Sawicka-Wysokińska

Główny Księgowy