Informacje o muzeum

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie jest instytucją kultury powołaną i finansowaną przez: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Miasto Stołeczne Warszawa.

Przedmiotem działalności Muzeum jest: opieka nad zabytkami kultury technicznej i przemysłowej dokumentującej polską myśl techniczną; kształtowanie świadomości historycznej społeczeństwa, w tym w szczególności młodzieży, w zakresie ochrony zabytków techniki; rozwijanie zainteresowań nauką i techniką oraz jej tradycjami; popularyzowanie, upowszechnianie i promowanie wiedzy technicznej, a także kształtowanie humanistycznych postaw wobec techniki.

Narodowe Muzeum Techniki W Warszawie
Pałac Kultury i Nauki
Pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
e-mail: kontakt@nmt.waw.pl

Nr w Rejestrze Instytucji Kultury: 104/2017
NIP: 5252717817
REGON: 367866962

Oddział Terenowy
Zabytkowa Huta Żelaza
ul. Szkolna 34
26-510 Chlewiska