History Homepage 1

WYDARZENIE

KONKURS

Konkurs na koncepcję plastyczno – przestrzenną wystawy głównej Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie rozstrzygnięty! Sąd konkursowy 23 kwietnia 2021 r. w godzinach popołudniowych ogłosił werdykt, tym samym kończąc otwarty etap koncepcyjny najważniejszej części ekspozycji. Bardzo wysoki poziom estetyczny i merytoryczny przedłożonych prac ogromnie cieszy bo oznacza, że muzealnictwo techniczne nadal pozostaje w centrum uwagi – zarówno twórców, jak i odbiorców. Zwycięską koncepcję przedstawiła firma New Amsterdam Sp. z o.o. z Krakowa. Gratulujemy!

Polecamy

Artykuły i galerie

Proponujemy najciekawze artykuły i audycje z udziałem pracowników Narodowego muzeum Techniki.

CNMT

Cyfrowe Narodowe Muzeum Techniki

Organizatorzy