Rada muzeum

Rada jest organem doradczym Dyrektora Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie. W jej aktualny skład wchodzą:

 1. dr Alicja Adamczak
 2. Robert Firmhofer
 3. Marek Hołyński
 4. Alicja Knast
 5. prof. dr hab. Halina Lichocka
 6. Sławomir Majcher
 7.  dr hab. Piotr Majewski
 8. Grzegorz Nieradka
 9. prof. dr hab. inż. Bolesław Orłowski
 10. prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski
 11. Aleksandra Sheybal
 12. dr Beata Skrzydlewska
 13. dr Jan Tarczyński
 14. dr inż. Andrzej Ziółkowski

Członkowie Rady Muzeum zostali powołani na podstawie Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.