Rozstrzygnięte

Pracownik muzeum/kasjer – pracownik obsługi ekspozycji

Informacja o wyborze oferty:

.

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie poszukuje osób na stanowisko pracy: Pracownik muzeum/kasjer – pracownik obsługi ekspozycji

Opis stanowiska:

a) bieżący nadzór powierzonych wystaw na terenie Muzeum,
b) utrzymanie czystości w godzinach otwarcia powierzonych wystaw,
c) raportowanie potrzeb administracyjnych, eksploatacyjnych i organizacyjnych związanych z wystawami,
d) pełnienie podstawowych funkcji informacyjnych ogólnych i tematycznych na rzecz zwiedzających,
e) animacja i moderacja w podstawowym zakresie tematycznym nadzorowanych wystaw,
f) zabezpieczenie i ewakuacja zwiedzających w czasie zdarzeń alarmowych,
g) udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach na terenie nadzorowanych wystaw,
h) zabezpieczanie i wyłączanie z eksploatacji wadliwych stanowisk ekspozycyjnych,
i) prowadzenie dziennika raportowego powierzonych wystaw
oraz doraźnie zastępstwo obsługi kasowej:
a) sprzedawanie biletów, książek i pamiątek dostępnych w sklepiku muzealnym,
b) obsługa i rozliczanie kasy fiskalnej,
c) wystawianie rachunków za zakupione towary lub usługi,
d) udzielanie zwiedzającym informacji dotyczących zwiedzania Muzeum,
e) umawianie zwiedzania w grupach zorganizowanych,
f) prowadzenie ewidencji kasowej i statystyki zgodnie z postanowieniami instrukcji rachunkowo-kasowej,
g) posługiwanie się komputerem w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków.

 

Wymagania:

1. Umiejętności:
– podstawowa wiedza o ogólnej historii techniki i historii muzeum
– gotowość opanowania podstawowych zagadnień merytorycznych związanych z tematyką nadzorowanych wystaw
– łatwość nawiązywania dialogu merytorycznego w podstawowym zakresie
– otwarty i asertywny stosunek do otoczenia
– obsługa kas fiskalnych, komputera w tym pakietu aplikacji biurowych Microsoft Office,
– mile widziana znajomość system rezerwacji i sprzedaży biletów iKSORIS,
2 Doświadczenie zawodowe: minimum 6 miesięcy, szczególnie w instytucjach kultury
3. Znajomość języków obcych: mile widziana znajomość komunikatywna, co najmniej jednego języka obcego
4. Wykształcenie: co najmniej średnie ogólnokształcące

 

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
– możliwość osobistego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
– przyjazną atmosferę pracy w instytucji kultury

 

Prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: rekrutacja@nmt.waw.pl

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (16/04/2023 do godziny 23:59)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 16/04/2023 do godziny 23:59:

  • osobiście w siedzibie Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie (Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Pracownik muzeum/kasjer – pracownik obsługi ekspozycji"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie (Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Pracownik muzeum/kasjer – pracownik obsługi ekspozycji"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Pracownik muzeum/kasjer – pracownik obsługi ekspozycji". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.