BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Udzielanie informacji publicznej

UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie udziela informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.)

Wnioski o udzielenie informacji publicznej prosimy
kierować na adres:

Wnioski składane w formie pisemnej:

Narodowe Muzeum Technik w Warszawie

Pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

Wnioski składane w formie elektronicznej:

sekretariat@nmt.waw.pl

Organizatorzy