Medal upamiętniający budowę szosy brzeskiej – 1823 r.

Medal upamiętniający budowę szosy brzeskiej – 1823 r.

warehouse Eksponat znajduje się w magazynie CNMT

Wytwórca: Mennica Warszawska.
Miejsce powstania: Warszawa, Królestwo Polskie.
Czas powstania: 1823 rok.

Medal wykonany ze srebra, upamiętniający budowę szosy łączącej Warszawę z Brześciem. Awers – relief: w centrum kobieca postać w powłóczystej szacie z obnażoną lewą piersią, opierająca prawą rękę na kole wozowym, lewą zaś na murze arkadowym. Wizerunek okolony napisem: „A. VARSAVIA. STAD. CLXXVIII”. Poniżej napis: „VIA. BRESTIENSIS”. Rewers: widok słupa milowego z napisem: „AERE PUBLICO SILICE STRATA”, okolony napisem: „ALEX. I.P.F.V. CAES. AUG. IMP. T. RUS. REG. POL. JUSSU”.

Cechy

Typ: Eksponaty

Tematyka: Technika w sztuce