Medal upamiętniający otwarcie tunelu pod Tamizą w Londynie w 1843 r.

Medal upamiętniający otwarcie tunelu pod Tamizą w Londynie w 1843 r.

warehouse Eksponat znajduje się w magazynie CNMT

Wytwórca: Medalier J. Taylor
Miejsce powstania: Londyn, Anglia
Czas powstania: 1843 rok.

Medal pamiątkowy wykonany z cyny przez londyńskiego medaliera Williama Josepha Taylora (1802 – 1885) z okazji otwarcia w 1843 r. tunelu pod Tamizą w Londynie, zaprojektowanego przez Marca Isambarda Brunela (1769 – 1849). Był to pierwszy na świecie tunel podwodny. Do 1860 r. wykorzystywany tylko przez pieszych. Awers – relief: profil twarzy M. I. Brunela otoczony napisem: „SIR ISAMBART MARC BRUNEL, F.R.S. & C-”. Rewers – relief: widok wlotu dwóch nitek tunelu. Pod spodem napis: „THAMES TUNNEL 1200 Ft Lng COMMENCED 1824 BROKE IN 1828 RECOMMENCED 1835 OPENED TO PEDESTRIANS 1843”.

Cechy

Typ: Eksponaty

Tematyka: Technika w sztuce