Medal Muzeum PTTK w Puławach

Medal Muzeum PTTK w Puławach

warehouse Eksponat znajduje się w magazynie CNMT

Wytwórca: Mennica Warszawska.
Miejsce powstania: Warszawa, Polska.
Czas powstania: 1980 rok.

Medal z brązu srebrzonego, wydany przez Muzeum PTTK w Puławach. Awers – w otokowym napisie: „JAN PIOTR / NORBLIN de la GOURDAIN / 1745 – 1830” wizerunek J. P. Norblina. Rewers: na tle skomponowanym z motywów roślinnych, w kwadratowym obramieniu stylizowana scena antyczna. Na wyobrażeniu kamiennego bloku napis: „PRZESZŁOŚĆ”. W ramce napis: „MUZEUM PTTK / W PUŁAWACH 1980”. Rant medalu gładki.

Cechy

Typ: Eksponaty

Tematyka: Technika w sztuce