Odznaka Związku Polskich Inżynierów Kolejowych.

Odznaka Związku Polskich Inżynierów Kolejowych.

warehouse Eksponat znajduje się w magazynie CNMT

Wytwórca: grawer Stanisław Lipczyński.
Miejsce powstania: Warszawa, Polska.
Czas powstania: lata 1919 – 1939.

Odznaka Związku Polskich Inżynierów Kolejowych – organizacji związkowej z siedzibą w Warszawie, działającej w latach 1919 – 1939 w środowisku pracowników kolejowych. ZPIK był związkiem zawodowym o zasięgu ogólnopolskim. Prowadził też działalność wydawniczą i odczytową. Seria numerowanych odznak powstała w warsztacie grawerskim Stanisława Lipczyńskiego (1864 – 1939). Odznaka wykonana jest z brązu i srebra; w części środkowej pokryta czerwoną emalią. Awers: orzeł w koronie, na którego tle znajduje się symbol kolei państwowych (od 1926 r. PKP): uskrzydlone koło. Poniżej rozwarty cyrkiel oparty na główce szyny kolejowej. Na tym tle znajdują się litery „Z. P. I. K.” – skrót nazwy związku. Rewers: numer odznaki (603) oraz nakrętka z napisem: „S. LIPCZYŃSKI. WARSZAWA”.

Cechy

Typ: Eksponaty

Tematyka: Technika w sztuce