Medal pamiątkowy poświęcony górnictwu we Freibergu.

Medal pamiątkowy poświęcony górnictwu we Freibergu.

warehouse Eksponat znajduje się w magazynie CNMT

Wytwórca: Wytwórnia porcelany w Miśni.
Miejsce powstania: Miśnia (Meissen), Niemcy.
Czas powstania: około 1922 r.

Medal jest prawdziwą ciekawostką, gdyż wykonany został z porcelany. Zarówno na awersie, jak i rewersie widoczne są dwa skrzyżowane miecze – znak wytwórni porcelany w Miśni. Awers – relief: wyobrażenie dwóch postaci górników saskich, wspartych na tarczy herbowej Freibergu. Ponad wyobrażeniem: godło górnicze (pyrlik skrzyżowany z żelazkiem) i napis: „GLÜCK AUF!”. Rewers: w centrum medalu wyobrażenie portalu katedry we Freibergu, otoczone napisem: „DIE GOLDENE PFORTE DES DOMES ZU FREIBERG i/S”.

Cechy

Typ: Eksponaty

Tematyka: Technika w sztuce