Medal pamiątkowy.

Medal pamiątkowy.

warehouse Eksponat znajduje się w magazynie CNMT

Wytwórca: nieustalony.
Miejsce powstania: Warszawa, Królestwo Polskie.
Czas powstania: 1885 rok.

Medal pamiątkowy bity z matrycy, wykonany z cyny srebrzonej, upamiętniający wystawę rolniczo-przemysłową, która odbyła się w Warszawie w 1885 r. Na awersie, w niewielkiej płycinie, w wieńcu z laurowych i dębowych liści przewiązanym wstęgą, data: 1885. W ramce okalającej napis: „NA PAMIĄTKĘ WYSTAWY ROLNICZO-PRZEMYSŁOWEJ W WARSZAWIE”. Na rewersie napis tej samej treści w języku rosyjskim: „ВЪ ПАМЯТЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКO – ПРОМЫСЛEHHOЙ ВЫСТАВКИ. ВАРШАВА”. Napis otacza reliefowy, wypukły wizerunek herbu Warszawy zwieńczony koroną, ujęty z obu stron w cyfry daty: z lewej 18, z prawej 85.

Cechy

Typ: Eksponaty

Tematyka: Technika w sztuce