Rozstrzygnięte

Zaprojektowanie i wykonanie dwóch wystaw stałych Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja-z-otwarcia-ofert-PZP.3.06.2022

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:
 1. wykonanie kompletnego projektu wizualnego ekspozycji w oparciu o scenariusz i zasoby eksponatowe, z
  uwzględnieniem możliwości wprowadzenia zmian dotyczących wyboru nie więcej niż 10% eksponatów,

 2. wykonanie kompletnego projektu organizacji przestrzennej wystawy,
 3. wykonanie szczegółowych projektów każdego ze składników wystawy, zabudowy scenograficznej,
  infrastruktury pomocniczej i informatycznej,

 4. wykonanie, dostarczenie i kompletnej zabudowy wystawy we wskazanej lokalizacji,
  z uwzględnieniem prac wykończeniowych,

 5.  wykonanie wydruków, opisów i wszelkich innych poligraficznych składników wystawy,
 6. wykonanie wszystkich pozostałych składników kontentowych wystawy, w tym wsadów multimediów i
  oprogramowania skomputeryzowanych stanowisk interaktywnych zgodnie z opisem merytorycznym,

 7. wykonanie i ułożenie podłogi scenograficznej na całej powierzchni wystawy,
 8.  wykonanie kompletnej aranżacji przestrzeni oraz ulokowanych w niej eksponatów,
 9.  wykonanie gablot, ekspozytorów i stanowisk prezentacyjnych dla eksponatów,
 10. wykonanie, dostarczenie, instalację i uruchomienie informatycznych składników wystawy,
 11. realizację prac instalacyjnych struktur energetycznych i informatycznych wystawy,
 12. wykonanie, dostarczenie oraz uruchomienie stanowisk interaktywnych,
 13.  zabudowę autonomicznego systemu oświetlenia pomocniczego,
 14. wyposażenie wystawy w elementy aktywnej ochrony eksponatów w tych obszarach, które stwarzają
  prawdopodobieństwo nieuprawnionej ingerencji,

 15. uruchomienie techniczne całości wystawy,
 16.  przeszkolenie personelu administracyjnego i technicznego Zamawiającego pod kątem rutynowej
  eksploatacji wystawy.
Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (13/07/2022 do godziny 15:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 13/07/2022 do godziny 15:00:

 • osobiście w siedzibie Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie (Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Zaprojektowanie i wykonanie dwóch wystaw stałych Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie (Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Zaprojektowanie i wykonanie dwóch wystaw stałych Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie"
 • drogą elektroniczną na adres email . W tytule prosimy o wpisanie "Zaprojektowanie i wykonanie dwóch wystaw stałych Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.
Załączniki:
description Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf 138,47 KB
description Zalacznik-nr-5-do-SWZ-PPU.pdf 344,01 KB