Nowe wystawy w NMT!

W przeszłości leży klucz do przyszłości – to najważniejszy, budujący naszą narodową dumę i tożsamość, przekaz wystawy głównej Wkład Polaków w światowe dziedzictwo techniczne i naukowe”.

Ekspozycja w układzie chronologicznym – od czasów prehistorycznych, przez średniowiecze i oświecenie, aż do czasów najnowszych – długiej historii rozwoju techniki, szczegółowo ukazuje ona najistotniejsze osiągnięcia inżynieryjne i naukowe Polaków pomiędzy XVII a XX wiekiem.

Uzupełnieniem głównej kolekcji jest część poświęcona językowi techniki, bez którego niemożliwy byłby dialog między pokoleniami inżynierów oraz różnymi dziedzinami techniki, a na który składają się matematyka, ewolucja budowy narzędzi, rozwój rysunku technicznego czy wszechstronność metrologii.

Dwuczęściowa wystawa „Źródła energii cywilizacji-historia paliw kopalnych. Ignacy Łukasiewicz-pionier przemysłu naftowego” to ekspozycja prezentująca proces wydobycia i przetwarzania surowców, takich jak ropa naftowa, węgiel kamienny czy gaz ziemny.

Część pierwsza wystawy skupia się na historii źródeł energii oraz zaprezentowaniu technik ich wydobycia. Część druga ekspozycji to ukłon w kierunku wielkiego wynalazcy jakim był Ignacy Łukasiewicz, nawiązująca do dwusetnej rocznicy jego urodzin. Problematyka poruszana w ramach tego projektu wystawienniczego wzajemnie się przenika.

Nie da się opowiedzieć historii paliw kopalnych bez opowieści o Ignacym Łukasiewiczu. Z jednej trony mamy opowieść o człowieku o niepodważalnych zasługach w dziedzinie górnictwa naftowego – do metod poszukiwania, przez metody wydobywania i w końcu przetwarzania surowca, a z drugiej strony olbrzymi zakres tematyczny dotykający powstawania wysokoenergetycznych surowców, stanowiących trzon światowej energetyki.

Muzeum jest czynne od wtorku do niedzieli w godzinach 9:00 – 18:00.

Wtorek jest dniem bezpłatnego wstępu!

Narodowe Muzeum Techniki znajduje się w budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Plac Defilad 1. Wjazd samochodem od ulicy Emilii Platter.

Bilety można kupić w kasach lub biletomacie przed wejściem na ekspozycję.

Więcej informacji.

Powrót