Dla zwiedzających

Zapraszamy od wtorku do niedzieli w godzinach 9:00 – 18:00, ostatnie wejście na ekspozycje jest możliwe o godzinie 17:15. Kasy muzeum oraz sklep muzealny zamykane są o godzinie 17:45.

Dniem nieodpłatnego wstępu na ekspozycje stałe jest wtorek. W dni bezpłatne obowiązuje pobranie wejściówki w Kasach.

UWAGA! Muzeum oraz Oddział NMT w Chlewiskach będą nieczynne dla zwiedzających w terminie 30 maja 2024 r. 

Muzeum jest wyposażone w bezpłatną, szafkową szatnię samoobsługową. Klucz do szafki należy pobrać w Kasach przed wejściem na ekspozycję i zwrócić przed opuszczeniem Muzeum.

Ceny biletów wstępu na ekspozycje stałe
Rodzaj biletu Cena
Normalny
20zł / osoba
Ulgowy
15zł / osoba
Dzieci do 7. roku życia
Wstęp bezpłatny
Grupowy szkolny
13zł / osoba
Grupowy normalny
20zł / osoba
Grupowy ulgowy
15zł / osoba
Rodzinny 2 + 1 (dwoje dorosłych oraz jedno dziecko w wieku do 18 lat)
45zł / rodzina
Rodzinny 2+2+ (dwoje dorosłych oraz do pięciorga dzieci w wieku do 18 lat)
55zł / rodzina

Bilety ulgowe przysługują z ustawy o muzeach: uczniom, studentom i osobom odbywającym studia doktoranckie, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów, pracowników służb społecznych, opiekunom grup szkolnych, przedszkolnych, nauczycielom i wychowawcom, niepełnosprawnych i ich opiekunom, emerytom i rencistom, osobom powyżej 65. roku życia, kombatantom, odznaczonym tytułami/odznakami honorowymi: „Za opiekę nad zabytkami”, „Zasłużony działacz kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i „Zasłużony dla Kultury Narodowej”.

Usługa przewodnicka jest płatna. W dni bezpłatnego wstępu koszt usługi to 150 zł. W pozostałe dni do ceny bazowej, należy doliczyć koszt biletów wstępu związany z liczbą osób i rodzajem biletów. 

Honorujemy Kartę WarsawPass

 

Rezerwacja zwiedzania grupowego i indywidualnego z przewodnikiem

Aby dokonać rezerwacji wizyty w Narodowym Muzeum Techniki, należy skontaktować się z Działem Obsługi Zwiedzających. Rezerwacje są przyjmowane wyłącznie drogą mailową na adres: rezerwacja@nmt.waw.pl

Rezerwacje nie są przyjmowane telefonicznie.

W zgłoszeniu rezerwacyjnym należy podać:

 • termin zwiedzania;
 • wybraną formę zwiedzania: z oprowadzaniem lub bez oprowadzania, język oprowadzania;
 • pełną zegarową godzinę rozpoczęcia zwiedzania, jeżeli wybrano wariant z oprowadzaniem;
 • kontakt e-mail i telefoniczny do opiekuna grupy lub rezerwującego indywidualnie;
 • liczbę osób w grupie;
 • rodzaj biletów: normalny, ulgowy, dla grup, rodzinny;
 • dodatkowe informacje: wiek lub profil grupy, szczególne potrzeby;
 • adres i nazwę instytucji, jeżeli dotyczy;
 • dane do faktury, jeżeli dotyczy.

Wszystkie dane, za wyjątkiem dwóch ostatnich pozycji, są obowiązkowe. Ich brak w zgłoszeniu będzie skutkował nieprzyjęciem rezerwacji. Potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji jest akceptujący e-mail zwrotny, wysłany z adresu rezerwacja@nmt.waw.pl.

Płatności dokonuje się kartą płatniczą lub gotówką w dniu wizyty, w kasach muzeum. Przed rozpoczęciem płatności należy powiadomić o konieczności wystawienia faktury, jeżeli jest wymagana. Kasy nie wystawiają faktur z odroczoną płatnością.

Rezerwacji należy dokonać co najmniej 14 dni przed planowanym terminem zwiedzania nie więcej jednak, niż 60 dni przed terminem.

Maksymalna liczebność grupy prowadzonej przez jednego przewodnika wynosi 30 osób. Grupy liczniejsze powinny być podzielone na mniejsze i wymagają wykupienia dodatkowych usług przewodnickich.

W dniu zaplanowanego zwiedzania z przewodnikiem, prosimy:

 • przybyć 10 min. wcześniej;
 • zgłosić grupę w Kasach Muzeum i pobrać klucze do szafek w szatni;
 • podzielić grupę (jeśli to konieczne);
 • oczekiwać w szatni na przewodnika.
Zwiedzaj wygodnie i bezpiecznie

Informacje organizacyjne

 • Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem trwa około 60 minut.
 • Ostatnie wejście na wystawy jest możliwe o godzinie 17.15.
 • Do dyspozycji zwiedzających oddajemy samoobsługową szatnię oraz zamykane na klucz szafki. Prosimy o pozostawienie plecaków, toreb i większych bagaży w szatni.
 • Na ekspozycje zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie posiłków i napojów.
 • Fotografować można wyłącznie bez użycia doświetlenia.
 • Toalety znajdują się wyłącznie na parterze muzeum.
 • Muzeum wyposażone jest w przenośne podjazdy dla wózków inwalidzkich, zewnętrzną windę omijającą schody wejściowe oraz wewnętrzną windę administracyjną mieszczącą jednorazowo do czterech wózków.
 • Muzeum posiada specjalnie dostosowane toalety dla osób z szerokim spektrum deficytów ruchu.
 • Muzeum posiada podłogowe oznaczenia guzkowe i plan tyflograficzny ekspozycji.
 • Komplet informacji jest dostępny wizualnie i dwujęzycznie.
 • Treści multimedialne są dostępne w wariancie dla osób z deficytami wzroku (rozmiar i kontrast).

Korzystaj ze wsparcia

 • Pytaj opiekunów wystaw o wszystko, co cię zainteresuje.
 • Jeżeli potrzebujesz transportu windą, zgłoś to w kasach.
 • Zgłoś w kasach potrzebę skorzystania z najazdu schodowego.
 • Zagubione lub znalezione rzeczy należy zgłaszać w kasach muzealnych.
Więcej informacji

Informacja dla zwiedzających: kontakt@nmt.waw.pl

Rezerwacja grup i przewodników: rezerwacja@nmt.waw.pl

Kontakt telefoniczny do Kas Muzeum: (22) 422 36 45