o muzeum

RADA MUZEUM

RADA MUZEUM

Rada jest organem doradczym Dyrektora Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie. W jej skład wchodzą:

1) dr Alicja Adamczak
2) Robert Firmhofer
3) dr hab. Łukasz Gaweł
4) Alicja Knast
5) dr hab. Michał Kopczyński
6) dr hab. Lech Królikowski
7) prof. dr hab. Halina Lichocka
8) dr inż. Jerzy Litwin
9) dr hab. inż. arch. Sławomir Łotysz
10) prof. dr hab. inż. Bolesław Orłowski
11) Aleksandra Sheybal-Rostek
12) prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski
13) dr Jan Tarczyński
14) dr inż. Andrzej Ziółkowski

Członkowie Rady Muzeum zostali powołani na podstawie Zarządzeń Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ZAŁĄCZNIKI:

Uchwała Regulamin Rady Muzeum

https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2020/01/Zarządzenie-Ministra-Kultury-i-Dziedzictwa-Narodowego.pdf

Organizatorzy