Rada Muzeum

Rada jest organem doradczym Dyrektora Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie. W jej skład wchodzą:

 1. dr Alicja Adamczak
 2. Robert Firmhofer
 3. dr hab. Łukasz Gaweł
 4. Alicja Knast
 5. dr hab. Michał Kopczyński
 6. dr hab. Lech Królikowski
 7. prof. dr hab. Halina Lichocka
 8. dr inż. Jerzy Litwin
 9. dr hab. inż. arch. Sławomir Łotysz
 10. prof. dr hab. inż. Bolesław Orłowski
 11. Aleksandra Sheybal-Rostek
 12. prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski
 13. dr Jan Tarczyński
 14. dr inż. Andrzej Ziółkowski

Członkowie Rady Muzeum zostali powołani na podstawie Zarządzeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.