Ekspozycje stałe

  • Samochody XX wieku – ekspozycja prezentująca bogatą kolekcję zabytkowych samochodów osobowych takich jak np. Syrenki, Warszawy, Polskie Fiaty 1500, w tym ostatni model sedan i kombi. Znajdują się tam również liczne auta prototypowe, takie jak: Wars, Syrena 110, Warszawa 210 czy Stratopolonez czyli Polonez z silnikiem Ferrari. Do obejrzenia jest w sumie ponad 50 aut. Ekspozycja podzielona została na dwie sale wystawowe.
  • Motocykle XX wieku – wystawa przedstawiająca kolekcję jednośladów: ponad 40 motocykli i motorowerów produkcji polskiej i zagranicznej, np: Żak ,Komar, Osa WFM, SHL, Junak, NSU, Wespa, DKW.
  • Maszyny do obróbki skrawaniem metalu i drewna – ekspozycja prezentująca maszyny do obróbki metalu i drewna, między innymi: tokarki, strugarki, wiertarki i inne. Także maszyny do produkcji zbrojeniowej, na czele z przyrządem do prostowania luf karabinowych.
  • Maszyny do szycia – wystawa prezentująca kolekcję maszyn do szycia jak np. Singer, Pfaff, Łucznik, Wifama. Atrakcję tej ekspozycji stanowi również możliwość zwiedzenia dawnego warsztatu szewskiego.

W obrębie ekspozycji zewnętrznej udostępniono silniki stacjonarne pozyskane od Polskiego Holdingu Obronnego, wchodzące w skład tzw. Kolekcji Ursusa

Miejsce i historia

W skład Zabytkowej Huty Żelaza, oddziału Narodowego Muzeum Techniki, wchodzą zabytkowe budynki będące pozostałością po dawnej Hucie Żelaza, usytuowane na rozległych terenach zielonych. W architekturze budynków można odnaleźć elementy klasycystyczne, w których symetria i ład przestrzenny wzajemnie się przenikają. Osobliwością  obiektu są XIX-wieczne piece na węgiel drzewny, zwane „prażakami”. Na terenie kompleksu zachowały się trzy takie piece, które w ostatnich latach przeszły rewitalizację konserwatorską. Ich kształt nawiązuje do nałożonych na siebie dwóch cylindrów z kamienia i cegły. Opasane są taśmami stalowymi, wzmacniającymi konstrukcję,  ze stożkowymi dachami krytymi blachą i charakterystycznymi wąskimi i wysokimi kominami.

Huta Żelaza została wybudowana w latach 1890-1892 przez Francuskie Towarzystwo Metalurgiczne. Z  przerwami, prężnie działała do 1940 roku. Po II wojnie światowej obiekt został przekazany pod opiekę Muzeum Techniki w Warszawie. Obecnie stanowi Oddział Terenowy Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie.

Na terenie Zabytkowej Huty Żelaza w Chlewiskach organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, takie jak: zloty zabytkowych pojazdów, pikniki rodzinne, wycieczki i warsztaty szkolne, nagrania telewizyjne, plenery i rekonstrukcje historyczne. Bardzo popularnym wydarzeniem jest Święto Żelaza i Stali, które odbywa się corocznie w sierpniu, gromadząc szeroką publiczność.

 

„Remont budynków zabytkowej Huty Żelaza w Chlewiskach” wykonywanym przez Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie w 2023 r. został sfinansowany ze środków dotacji celowej Ministerstwa Edukacji i Nauki (obecnie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) otrzymanej w drodze umowy z dnia 02 maja 2023 r.  

 

Ceny biletów
Rodzaj biletu Cena
Normalny
10zł / osoba
Ulgowy
6zł / osoba
Rodzinny 2 + 1
25zł / rodzina
Bilet rodzinny 2 + 2+ (2 dorosłych + 2 i więcej dzieci)
30zł / rodzina

Wtorek – wstęp do Zabytkowej Huty Żelaza jest bezpłatny!