O Muzeum

Dokumentowanie i promocja polskiej myśli technicznej, opieka nad zabytkami z dziedziny techniki i przemysłu oraz popularyzacja wiedzy technicznej to misja Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie. Zostało one utworzone w 2017 roku na podstawie umowy zawartej między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Miastem Stołecznym Warszawa.

Placówka odwołuje się do tradycji otwartego w Warszawie w 1875 r. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Jest także spadkobiercą Muzeum Techniki i Przemysłu powstałego w 1929 r. z inicjatywy inż. Kazimierza Jackowskiego. Po wojnie organizację nowej instytucji muzealnej powierzono Naczelnej Organizacji Technicznej. Muzeum zostało otwarte w 1955 roku w skrzydle „G” Pałacu Kultury i Nauki.

Muzeum Techniki (później Muzeum Techniki i Przemysłu NOT) funkcjonowało do 2017 roku, a zbiory i wyposażenie zostały przekazane Narodowemu Muzeum Techniki. Oficjalne wznowienie działalności Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie nastąpiło 28 stycznia 2022 r podczas inauguracyjnego otwarcia dwóch wystaw stałych Historia Transportu – morzem, lądem i powietrzem oraz Historia Komputerów – liczy się! .

Narodowe Muzeum Techniki to największa placówka muzealnictwa technicznego w Polsce. W swoich zbiorach posiada ponad 15 tysięcy eksponatów. W kolekcji znajdują się eksponaty z wielu dziedzin., m.in. astronomii i fizyki, górnictwa i hutnictwa, informatyki, radiotechniki, transportu a także energetyki.

Wśród nich: machina rachunkowa Abrahama Staffel’a, maszyna szyfrująca Enigma, lotnia Lilienthala z 1894 roku, reprezentacyjna kolekcja polskich jednośladów wraz z przedwojennymi motocyklami „Sokół”, komputery inż. Jack Karpińskiego AKAT i K-202. Uzupełnieniem kolekcji jest Biblioteka a także bogate Archiwum zawierające zarówno dokumentację fotograficzną jak i plany konstrukcyjne wielu maszyn i urządzeń.

W sektorze motoryzacji Narodowe Muzeum Techniki jest w posiadaniu unikalnych zbiorów nie tylko w skali krajowej, ale ogólnoświatowej. Wśród bezcennych eksponatów znajdują się między innymi Cadillac 355D Fleetwood Special, Marszałka J. Piłsudskiego, trójkołowy De Dion-Bouton z XIX wieku, jedyny zachowany na świecie Motocykl Choińskiego, czy budzący podziw, świetnie zachowany samochód Adler z 1901 roku. W skład bogatej kolekcji wchodzą także polskie konstrukcje prototypowe np.: podwozie samochodu PZInż 403 Lux-Sport, Meduza, Ogar, Wars, Warszawa 210. Łącznie kolekcja liczy ponad 80 zabytkowych motocykli i blisko 100 samochodów.

Znaczną część z nich można oglądać w Zabytkowej Hucie Żelaza w Chlewiskach, która stanowi Terenowy Oddział Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie.