Rok 2023 Mikołaja Kopernika

Dokładnie 19 lutego 2023 r. minęła 550 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika – wybitnego astronoma, matematyka, prawnika, lekarza i ekonomisty. Twórcy heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego. Rok 2023 obchodzimy jako Rok Mikołaja Kopernika.

Mikołaj Kopernik urodził się w 1473 r. w Toruniu. Studiował prawo, medycynę i matematykę na Akademii Krakowskiej, a następnie w Bolonii, Rzymie, Ferrarze i Padwie. W 1503 r. jako niższy duchowny katolicki i doktor prawa kanonicznego, z prawem wykonywania praktyki lekarskiej, powrócił do Polski.

W 1514 r. na prośbę papieża Leona X, #Kopernik rozpoczął prace nad reformą kalendarza juliańskiego. Jej efektem był m.in. komentarz o hipotezach ruchów ciał niebieskich – pierwszy zarys teorii heliocentrycznej.

Ważne miejsce w historii nauki zapewniło mu dzieło „O obrotach sfer niebieskich”, które ukończył w 1530 r., ale jego publikację odłożył na wiele lat. Teoria heliocentryczna stawiała go bowiem w opozycji wobec ówczesnego nauczania Kościoła i innych astronomów. „O obrotach ciał niebieskich” ukazało się dopiero w 1543 roku w Norymberdze, by siedemdziesiąt lat później na ponad dwa wieki zostać wpisanym do indeksu ksiąg zakazanych.

Rok 2023 obchodzimy jako Rok Kopernikowski. Datę powiązano z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika.

Mikołaj Kopernik udowodnił teorię heliocentryczną w poświęconym temu dziele „De Revolutionibus orbium coelestium” („O obrotach sfer niebieskich”). Więcej o tym dowiecie się Państwo również na naszej wystawie głównej – „Wkład Polaków w światowe dziedzictwo techniczne i naukowe”.

Powrót