Edukacyjna oferta wakacyjna

W okresie wakacyjnym Narodowe Muzeum Techniki przygotowało specjalną ofertę zajęciowo-edukacyjną.

W okresie wakacyjnym (1.07 – 3.09.2023) Narodowe Muzeum Techniki przygotowało specjalną ofertę zajęciowo-edukacyjną.

  1. Warsztaty małej techniki (dla grup zorganizowanych), środa – piątek.

W każdą środę, czwartek i piątek o godzinie 10.00 rozpoczynają się warsztaty dla grup zorganizowanych liczących nie więcej, niż 30 uczestników plus opiekunowie. Czas trwania zajęć to 60 minut. W czasie zajęć uczestnicy:

– zbudują samodzielnie prostą, lecz zaskakującą, zabawkę politechniczną;

– zapoznają się z historią Polaków, którzy wnieśli ważny wkład w rozwój techniki na świecie;

– po części zajęciowej grupa może samodzielnie zwiedzić pozostałe wystawy muzealne.

Na zajęcia obowiązują zapisy. Wymagana jest rezerwacja pisemna. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres rezerwacja@nmt.waw.pl. Uczestnictwo wliczone jest w cenę grupowego biletu wstępu do muzeum. Cena nie obejmuje usług przewodnickich. Tematyka dedykowana jest do grup wiekowych powyżej 7 roku życia.

  1. Sobotnie warsztaty małej techniki (dla uczestników indywidualnych), sobota.

W każdą sobotę o godzinie 12.00 rozpoczynają się warsztaty dla uczestników indywidualnych, maksymalnie 20 uczestników plus opiekunowie. Czas trwania zajęć to 60 minut. W czasie zajęć uczestnicy:

– zbudują samodzielnie prostą, efektowną zabawkę politechniczną;

– zapoznają się z historią Polaków, którzy wnieśli ważny wkład w rozwój techniki na świecie;

– po części zajęciowej uczestnicy mogą samodzielnie zwiedzić pozostałe wystawy muzealne.

Nie obowiązują zapisy, decyduje kolejność zgłoszeń w kasie bezpośrednio przed zajęciami. Ilość miejsc jest ograniczona do 20 czynnych uczestników. Opiekunowie nie są wliczani. Uczestnictwo wliczone jest w cenę biletu wstępu do muzeum. Cena nie obejmuje usług przewodnickich. Tematyka dedykowana jest do grup wiekowych powyżej 7 roku życia.

  1. Wakacyjne oprowadzania przewodnickie z tematem przewodnim od wtorku do piątku, w godzinach 9.00 – 16.00.

Oprowadzania rozpoczynają się o pełnej godzinie zegarowej. Na oprowadzania obowiązują zapisy na zasadach ogólnych NMT. Wymagana jest rezerwacja pisemna. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres rezerwacja@nmt.waw.pl. Tematyka dedykowana jest do grup wiekowych powyżej 7 roku życia. Koszt łączny to cena wstępu indywidualnego lub grupowego (grupy zorganizowane) oraz cena usługi przewodnickiej, zgodnie z cennikiem NMT.

 

Powrót