Inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum 2023 – 2027

21 listopada odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum (kadencja 2023-2027) przy Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie.

 

W dniu 21 listopada 2023 r. w Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie o godz. 12:00 odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum przy Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie. Posiedzenie rozpoczął Dyrektor NMT, Pan Mirosław Zientarzewski, od powitania członków Rady i przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pana dr. Piotra Szpanowskiego, który wręczył nominacje nowym członkom Rady Muzeum przy Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie.

Rada jest organem doradczym Dyrektora Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie. W jej aktualny skład wchodzą:

 1. dr Alicja Adamczak
 2. Robert Firmhofer
 3. Marek Hołyński
 4. Alicja Knast
 5. prof. dr hab. Halina Lichocka
 6. Sławomir Majcher
 7.  dr hab. Piotr Majewski
 8. Grzegorz Nieradka
 9. prof. dr hab. inż. Bolesław Orłowski
 10. prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski
 11. Aleksandra Sheybal
 12. dr Beata Skrzydlewska
 13. dr Jan Tarczyński
 14. dr inż. Andrzej Ziółkowski

Członkowie Rady Muzeum zostali powołani na podstawie Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Powrót