Polskie wynalazki, które zmieniły świat

Wystawa Narodowego Muzeum Techniki została zaprezentowana podczas spotkania Komitetu Naukowo-Technologicznego OECD w Paryżu.

Miło nam poinformować, że wystawa planszowa pn. „Polskie wynalazki, które zmieniły świat” („Polish inwenstions that changed the world”) w kwietniu 2024 r. została zaprezentowana podczas spotkania ministerialnego Komitetu Naukowo-Technologicznego OECD w Paryżu. Forum odwiedziło około 70 Delegacji Międzynarodowych.

Polakom nie brakuje innowacyjności. Wśród milionów światowych wynalazków jedne z najpopularniejszych opracowali Polacy, szczególnie ci żyjący na przełomie XIX/XX wieku, przeważnie na emigracji. Ze względu na zawirowania dziejowe: okres rozbiorów, gdy Polski nie było na mapie świata, pierwszą a potem drugą wojnę światową, nie mogli tworzyć w domu. Jednak zdopingowani potrzebą chwili i okolicznościami historycznymi opracowywali urządzenia czy metody naukowo-technologiczne, bez których współczesny świat nie może się dziś obejść. Przedstawiamy w wielkim skrócie dokonania Polaków, którzy pomysłami wyprzedzili swoją epokę.

Projekt powstał we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Stałym Przedstawicielstwem RP przy OECD w Paryżu.

 

Powrót