Współpraca NMT z IHN PAN

21 maja zostało podpisane porozumienie dot. współpracy między Narodowym Muzeum Techniki a Instytutem Historii Nauki PAN.

W dniu 21 maja, odbyło się spotkanie Dyrektora Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie, Mirosława Zientarzewskiego z Dyrektorem Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, prof. dr. hab. Jackiem Soszyńskim.

Dyrektorzy podpisali porozumienie o współpracy obu Instytucji, dotyczące współdziałania na polach naukowych i edukacyjnych, a także w zakresie zachowania dziedzictwa nauki i techniki oraz upowszechniania wiedzy o nich. W szczególności poprzez:

  • współtworzenie rozwiązań edukacyjnych i popularyzatorskich w formach ekspozycyjnych i mobilnych z użyciem dostępnych technik,
  • ochronę dziedzictwa niematerialnego poprzez dokumentowanie ginących technologii, np.: hutniczych, kowalskich, ciesielskich, szkutniczych, wytwarzania szkła, itp.
  • ochronę dziedzictwa materialnego poprzez działania na rzecz zachowania obiektów poindustrialnych, nieruchomych i ruchomych zabytków techniki obejmujące identyfikację i opracowywanie naukowe wymienionych obiektów,
  • prezentowanie rezultatów współpracy i upowszechniania jej wyników, w tym na konferencjach, kongresach, wystawach lub innych wydarzeniach.

Porozumienie zostało zwarte na okres pięciu lat, tj. do dnia 21 maja 2029 roku, z możliwością jego przedłużenia.

 

 

Powrót